Kinderopvang Walcheren

Wet IKK: wat betekent dit voor jou en jouw kind?

9 januari 2018

Kinderopvang Walcheren heeft continu aandacht voor kwaliteit. We juichen het daarom toe dat de overheid hier ook oog voor heeft. Per 1 januari 2018 is er een nieuwe wet in werking getreden die de kwaliteit van de kinderopvang verder moet verbeteren. Deze wet heet Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). We zetten de belangrijkste zaken op een rij:

Elk kind krijgt een mentor

Er komt nog meer aandacht voor de ontwikkeling van je kind. Ieder kind heeft nu een mentor. Dat betekent dat één pedagogisch medewerker van de groep de ontwikkeling van je kind volgt en vastlegt. De mentor houdt ook in de gaten of een kind goed in zijn of haar vel zit op de groep. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou als ouder en bij de BSO ook voor het kind.

Baby’s krijgen twee vaste gezichten in plaats van drie

We streven altijd naar zoveel mogelijk vaste medewerkers voor kinderen. Sinds dit jaar sturen we daar bij baby’s nog meer op. Aan nul-jarigen zijn twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat een baby komt, is altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Hierdoor is er altijd een vertrouwd gezicht voor een baby dichtbij.

Bewust omgaan met risico’s

We vinden het belangrijk dat jouw kind kan spelen en leren in een veilige omgeving. Sinds dit jaar leggen we dit vast in een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Hierin staat hoe wij omgaan met risico’s en ongevallen voorkomen. Voor elke locatie wordt dit vertaald naar een werkplan Veiligheid en Gezondheid, waarin locatie-specifieke zaken staan. Verder verlangt de wet dat pedagogisch medewerkers kinderen leren omgaan met kleine risico’s, zoals struikelen of een botsing met een ander kind. Hieronder valt ook dat kinderen risico’s leren inschatten. Bovendien zijn alle pedagogisch medewerkers bij Kinderopvang Walcheren niet alleen geschoold in BHV, maar ook in Kinder-EHBO. Zo kunnen zij snel handelen bij eventuele ongevallen.

Pedagogische doelen anders verwoord

In 2005 is voor de wet Kinderopvang een viertal pedagogische doelen geformuleerd. Hoewel we al jaren op deze manier werken, beschrijven we sinds dit jaar deze doelen duidelijk in ons pedagogisch beleidsplan.

 

De pedagogische doelen zijn:

  • het bieden van emotionele veiligheid;
  • het bevorderen van de persoonlijke competentie;
  • het bevorderen van de sociale competentie;
  • de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden.

In de praktijk betekent het dat kinderen dezelfde kwalitatieve en warme opvang krijgen als voorheen. Met behulp van overleggen met pedagogisch medewerkers en coaching blijven we scherp op bewust pedagogisch handelen naar deze doelen.

Kinderopvang is een vak

De overheid benadrukt nogmaals dat kinderopvang een vak is en dat het belangrijk is dat medewerkers blijven leren. Bij Kinderopvang Walcheren investeren we in onze medewerkers. Ook dit jaar worden er weer trainingen en workshops aangeboden. Zo kunnen we kinderopvang van hoge kwaliteit blijven bieden.

 

Ben je geïnteresseerd in verdere details van deze wet? Ga dan naar www.veranderingenkinderopvang.nl.

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!