Trots! Dat is wat we zijn. Want ook in tijden van personeelskrapte, wachtlijsten en meer wisselende gezichten op de groep waarderen ouders ons met een mooi rapportcijfer. Een groot deel van onze klanten heeft het klanttevredenheidsonderzoek ingevuld. Conclusie: ouders waarderen de opvang van hun kind(eren) bij KOW gemiddeld met een 8,2.

Mooi rapportcijfer

Een 8,2 is een mooi compliment voor alle medewerkers van KOW. Ouders geven aan dat de pedagogisch medewerkers lief en betrokken zijn en dat ze hun kinderen met een goed gevoel naar een veilige en vertrouwde plek brengen. De mate waarin ouders ervaren dat hun kind zich prettig voelt op de opvang, de betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers en de juistheid van de facturen scoorden zelfs een 8,5!

Complimenten van ouders

Veel ouders hebben het klanttevredenheidsonderzoek gebruikt om complimenten te geven. Een mooi voorbeeld:

“Mijn beide kinderen voelen zich erg fijn en gezien door de pedagogisch medewerkers. Daar ben ik als ouder enorm blij mee. Er wordt hard gewerkt door de pedagogisch medewerkers. Zij hebben oprechte aandacht voor de kinderen.”

Verbeterpunten

We voeren een klanttevredenheidsonderzoek uit, zodat we onszelf blijvend kunnen verbeteren. Daarom vinden we verbeterpunten die ouders hebben benoemd erg waardevol.
De meest genoemde punten zijn:

  • Nieuwe medewerkers op de locatie stellen zich niet altijd voor;
  • Klanten willen meer flexibiliteit in ruildagen.

Met deze en andere verbeterpunten gaan we de komende tijd aan de slag. Over de ruildagen willen we heel eerlijk zijn: door de grote vraag naar kinderopvang zitten veel groepen vol. Dat betekent dat ruilen alleen mogelijk is als een ander kind een keertje niet komt. We hebben te maken met wachtlijsten, waardoor elk nieuw plekje snel opgevuld wordt. En er is sprake van personeelstekort, waardoor het openen van nieuwe groepen en het hiermee creëren van extra ruimte niet mogelijk is. Uiteraard reserveren we op de vaste dag altijd een plek voor jouw kind. Maar als je je kind afmeldt, is het niet zeker dat je die dag kunt inhalen. We blijven het ruilen wel aanbieden als ‘service’ voor het geval er toevallig een plekje vrijgekomen is. In dat geval verwelkomen we je kind graag!

De vestigingsmanagers hebben de gehele rapportage ontvangen. Hierin staan ook de locatiespecifieke complimenten en verbeterpunten. Deze worden binnen het team besproken, zodat medewerkers inzicht hebben in welke zaken op zijn/ haar locatie spelen en wat er nodig is om dit te verbeteren.

Waardevol

Het klanttevredenheidsonderzoek is een digitale vragenlijst die we naar al onze klanten sturen, omdat de mening van ouders erg waardevol is. We herhalen het onderzoek ieder jaar om te ontdekken wat goed gaat en wat beter kan. Zo houden we de kwaliteit van onze opvang hoog!

Heb je nog vragen over ons klanttevredenheidsonderzoek? Stuur dan een mail naar info@skow.nl o.v.v. KTO 2022.