De mening van ouders is voor ons erg waardevol. Het helpt ons om te ontdekken wat goed gaat en wat beter kan. Daarom hebben we voor de zomervakantie onder al onze klanten een klanttevredenheidsonderzoek gehouden.

Veertig procent van de klanten heeft de vragenlijst ingevuld. Dat is een hoge respons, waardoor het resultaat een goede afspiegeling is van de klanttevredenheid onder al onze klanten binnen alle opvangvormen.

Complimenten

We zijn enorm trots op de uitkomst, want gemiddeld krijgen we als eindcijfer een 8,2! Dit is een mooi compliment voor alle medewerkers van Kinderopvang Walcheren. Ouders geven aan dat de pedagogisch medewerkers lief en betrokken zijn en dat ze hun kinderen met een goed gevoel naar een veilige en vertrouwde plek brengen. De mate waarin de ouders ervaren dat het kind zich prettig voelt op de opvang en de betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers scoren zelfs een 8,4! Ook een compliment voor onze afdeling financiën: de juistheid van de facturen scoorde met een 8,5 zelfs zeer hoog.

Aan de slag

We voeren een klanttevredenheidsonderzoek uit, zodat we onszelf blijvend kunnen verbeteren. Daarom vinden we de verbeterpunten die ouders hebben benoemd erg waardevol. Met de verbeterpunten gaan we de komende tijd als organisatie aan de slag. Zaken die locatiespecifiek zijn, worden met de medewerkers van de locatie besproken. Zodat zij ook aan de slag kunnen met die verbeterpunten die voor hun locatie van toepassing zijn.