Deze week is het de Week tegen pesten. Ook bij Kinderopvang Walcheren staan we hier extra bij stil, want we vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar de opvang gaan. Daar werken we elke dag aan.

 

Onze pedagogisch coaches delen deze week niet alleen tips met onze medewerkers; ook voor jou als ouder hebben ze tips.

 

Tips voor ouders van het gepeste kind

Als jouw kind gepest wordt, roept dit veel emoties op. Want als ouder wil je niets liever dan je kind beschermen. Wat kun je doen om jouw zoon of dochter te helpen? 

 • Neem je kind serieus, praat erover en zeg dat jullie samen met anderen gaan proberen het pesten te stoppen;
 • Probeer uit te leggen waarom sommige kinderen pesten;
 • Leg uit aan het kind dat het pesten niet meteen zal stoppen;
 • Vraag aan je kind hoe het op de opvang gaat, benoem daarbij niet specifiek het pesten;
 • Geef je kind veel positieve aandacht;
 • Geef aandacht aan de dingen die goed gaan en beloon ze met een compliment of knuffel.

Tips voor ouders van de pester

Het kan ook zijn dat jouw kind juist andere kinderen pest. Ook dan is het belangrijk om er als ouder voor je zoon of dochter te zijn. Wat kun je dan doen? 

 • Neem andere ouders die zeggen dat je kind pest serieus;
 • Maak je kind duidelijk dat je het pestgedrag afkeurt en niet het kind zelf;
 • Probeer samen met je kind te achterhalen waarom en wanneer hij pest;
 • Bespreek samen oplossingen om dit gedrag te stoppen;
 • Steun je kind in manieren om op een positieve manier met andere kinderen om te gaan;
 • Geef je kind positieve aandacht;
 • Benoem de dingen die goed gaan en beloon ze met een compliment of knuffel.

Samen tegen pesten

Vermoed je dat jouw kind gepest wordt of zelf andere kinderen pest? Laat het weten aan de pedagogisch medewerkers van de groep. Zo kunnen we samen oplossingen zoeken en het pesten aanpakken.