Ieder kind is uniek, dus ontwikkelt elk kind zich op een andere manier. Als jouw peuter wat extra ondersteuning kan gebruiken op het gebied van taal of op sociaal-emotioneel vlak, dan kan hij in aanmerking komen voor een VVE-indicatie van het consultatiebureau. VVE betekent: voor- en vroegschoolse educatie.

Wat is VVE?

Met een VVE-indicatie mag jouw kind vier dagdelen naar de peutergroep komen in plaats van twee. Ook wordt zijn ontwikkeling extra gevolgd en gestimuleerd. Zo bereiden we jouw peuter op een speelse en leerzame manier voor op de basisschool.

Spelen en ontdekken

Met het VVE-programma stimuleren we op verschillende manieren de ontwikkeling van peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn hierin geschoold. Door aan te sluiten bij het spel van de kinderen en door diverse activiteiten aan te bieden, oefenen ze in kijken, praten, luisteren, bewegen en denken. Ook leren ze samenwerken, problemen oplossen, omgaan met regels en hun woordenschat te ontwikkelen. Binnen het VVE-programma richten we ons op de volgende ontwikkelingsgebieden: motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en beginnende rekenvaardigheid.

Voordelen op een rij

  • Kinderen leren vooral van herhaling. Doordat kinderen met een VVE-indicatie vier dagdelen naar de peutergroep gaan, herhalen ze activiteiten en woorden vaker. Goed voor hun ontwikkeling!
  • Kinderen met een VVE-indicatie volgen we extra goed. We kijken of je kind lekker in zijn vel zit, waar je kind blij van wordt en wat hij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Zo kunnen we je kind zo goed mogelijk ondersteunen. Onze observaties bespreken we regelmatig met jou. Bovendien vindt er een persoonlijke overdracht naar de basisschool plaats.
  • Je betaalt alleen de kosten voor twee dagdelen peutergroep. Het derde en vierde dagdeel worden betaald door de gemeente. Hoeveel je betaalt voor de eerste twee dagdelen, hangt af van je inkomen. Je kunt dit uitrekenen met de KOW Rekentool. Of neem voor meer informatie hierover contact op via klantadvies@skow.nl of 0118-61 45 32.

“Betrokkenheid van ouders bij VVE vinden we ontzettend belangrijk. Daarom sturen we ouders informatie over elk thema, zoals de liedjes die we zingen en boekentips. We merken echt verschil als ouders thuis met hun kind oefenen. Ook nodigen we ouders regelmatig uit op de peutergroep. Bijvoorbeeld tijdens ouder-kindactiviteiten, de afsluiting van een thema of ouderbijeenkomsten. Zo maken we ons samen sterk om een kind een goede start te geven!”

Wendy Verhoeff, pedagogisch coach/beleidsmedewerker bij KOW

VVE per leeftijd

Vanaf wanneer kan je peuter een VVE-indicatie krijgen? En wanneer mag hij 2 of 4 dagen komen?

  • Vanaf 1,5 jaar: het consultatiebureau geeft aan Kinderopvang Walcheren door dat je kind recht heeft op VVE op de peutergroep. Je kunt je zoon of dochter inschrijven voor de peutergroep via onze website. Indien je dit nog niet gedaan hebt, neemt een medewerker van KOW contact met je op om dit te regelen.
  • Vanaf 2 jaar: je peuter start met 2 dagdelen peutergroep.
  • Vanaf 2,5 jaar: je peuter komt voortaan 4 dagdelen (2 dagdelen zijn gratis).
  • Vanaf 4 jaar: je kind gaat goed voorbereid naar de basisschool.

Iets voor jouw kind?

Denk je dat jouw kind gebaat is bij een VVE-indicatie? Neem dan contact op met het consultatiebureau om dit te bespreken.