Op sommige peutergroepen van Kinderopvang Walcheren staat de Bijbel centraal. Wat maakt een peutergroep met de Bijbel anders dan een andere peutergroep? Ellen Haegens, vestigingsmanager van de locaties met de Bijbel, vertelt erover.

Veilig en vertrouwd

“Zoals de naam al doet vermoeden, is de Bijbel het uitgangspunt in de manier waarop we met elkaar omgaan bij een peutergroep met de Bijbel. Alle pedagogisch medewerkers die hier werken, hebben een christelijke levensovertuiging. We vertellen Bijbelverhalen, zingen christelijke liedjes en bidden en danken met de kinderen. Voor kinderen uit een christelijk gezin sluit dit mooi aan bij hun thuissituatie. Als ik op de peutergroep werk, merk ik vaak dat de peuters al liedjes of verhalen kennen. Ook zijn ze gewend aan een eerbiedige houding als we bidden en danken. Die herkenning zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel.”

Bijbelse feesten

“Kerst, Pasen en Pinksteren; bij deze en andere christelijke feestdagen hebben we op de peutergroep aandacht voor de oorspronkelijke Bijbelse betekenis. We vertellen de verhalen en houden daarbij rekening met de belevingswereld van een peuter. Op Goede Vrijdag, biddag en dankdag zijn de peutergroepen met de Bijbel gesloten.”

Door Bas vinden kinderen nieuwe situaties minder spannend, doordat hij iets voordoet of de kinderen helpt.

Minder spannend met Bas

“Pop Bas is de grote favoriet van de kinderen. Deze pop hoort bij de methode ‘Doe meer met Bas’, waar we op de peutergroepen met de Bijbel mee werken. Dit is een educatief programma dat qua thema’s en afbeeldingen erg geschikt is voor christelijke groepen. Door Bas vinden kinderen nieuwe situaties minder spannend, doordat hij iets voordoet of de kinderen helpt. Als kinderen in de kring het moeilijk vinden om zich te uiten, ga ik vaak met Bas naar hen toe. ‘Vertel het maar tegen Bas’, zeg ik dan. En warempel: dan durven ze het wel. Prachtig om te zien!”

Ark van Noach

“Elke zes weken staat op de peutergroep een ander Bas-thema centraal. Bij elk thema kiezen we één of twee Bijbelverhalen die er goed bij passen. Bij het thema ‘Bas en het water’ vertellen we bijvoorbeeld het verhaal over de ark van Noach. En bij het thema ‘Bas op de bouwplaats’ past de gelijkenis over een man die zijn huis op een rots bouwt en een man die zijn huis op zand bouwt. Laatst zag ik dat op een groep daadwerkelijk een geknutseld huisje op een steen stond en één op zand. Toen er met een gieter water overheen werd gegoten, zagen de kinderen welk huis het stevigst stond. Op zo’n manier wordt zichtbaar voor de peuters wat er gebeurt in het verhaal en dat volgen ze met veel interesse. Net zoals bij andere peutergroepen stemmen we tijdens het vrije spel en bij de activiteiten de begeleiding van de kinderen af op hun behoefte en stimuleren we het samen spelen en delen. Zo ontwikkelen ze zich spelenderwijs en worden ze goed voorbereid op de basisschool.”

Bijbel centraal

Wist je dat we ook een kinderdagverblijf en BSO’s met de Bijbel hebben? We vertellen je hier graag meer over!