Zie je Linde? Dan is de kans groot dat Amaya in haar buurt is en andersom. Al sinds ze als baby’s naar kinderdagverblijf Meikever gingen, kennen ze elkaar. Inmiddels zijn de meiden negen jaar oud en gaan ze samen naar buitenschoolse opvang (BSO) Kajuit. Hun hechte band is onveranderd. Wat vinden de meiden zo leuk aan elkaar? Wat betekent vriendschap voor hen? En hoe wordt vriendschap tussen kinderen op de opvang gestimuleerd? Aan het woord zijn Linde, Amaya en pedagogisch medewerker Natasha.

Magische krachten

“Amaya en ik hebben magische krachten”, begint Linde giechelend te vertellen. “We kunnen elkaars gedachten lezen en maken elkaars zinnen af. Ook spelen we bijna iedere dag samen. En als we elkaar niet zien, appen we. Of we videobellen, dan proberen we verschillende filters als achtergrond uit. Dan doen we bijvoorbeeld alsof we robots zijn.” Als de meiden op de BSO samenzijn, spelen ze vaak paardje en schooltje. Amaya: “We gebruiken dan het grote schoolbord, waar we op schrijven en tekenen. Buitenspelen op het grote plein doen we ook vaak, het liefst op het duikelrek.”

BFF-hartjes tekenen

“Linde kan heel goed tekenen”, vertelt Amaya. “Ook is ze behulpzaam en komt ze op voor andere kinderen.” En wat vindt Linde zo leuk aan Amaya? “Amaya is slim en kan goed rekenen. Eigenlijk kan ze veel dingen heel goed. Teveel om op te noemen”, lacht Linde. Het allerleukste om samen te doen, is tekenen. Linde: “Als wij een tekening maken, is dat bijna altijd voor elkaar. We tekenen ook hartjes met BFF erin. Daarna knippen we het door en geven we het halve hartje aan elkaar. Ik hang ze thuis op mijn prikbord.” Amaya vult Linde aan: “Laatst wilden mijn ouders een stapel tekeningen weggooien. Ik zei dat dat niet mocht, want het waren de tekeningen van Linde. Toen kreeg ik een mapje waar ik ze allemaal in kan bewaren.”

Linde en Amaya zijn vriendinnen voor het leven. Heel leuk dat zo’n mooie vriendschap bij ons op de opvang is ontstaan.
Natasha van Luijk, pedagogisch medewerker BSO Kajuit

Samen in het bejaardentehuis

Wat betekent vriendschap voor de meiden? “Dat je voor elkaar opkomt”, vindt Linde. “Ruzie hebben we eigenlijk nooit. Heel soms een discussie, maar dan blijven we aardig voor elkaar. Vriendschap is ook dat je elkaar nooit vergeet, ook al zit Amaya straks misschien op een andere middelbare school.” Op de vraag of de meiden denken dat ze later ook nog bevriend zijn met elkaar, roepen ze allebei in koor “ja!”. “Misschien zitten we, als we oud zijn, wel samen in hetzelfde bejaardentehuis”, schatert Linde. Amaya grinnikt met haar mee: “Ja, in een kamer naast elkaar.”

Vriendschap stimuleren op de opvang

Natasha van Luijk werkt sinds 2017 als pedagogisch medewerker bij BSO Kajuit. “Vaak leert een kind zijn eerste vriendjes kennen op de peutergroep of het kinderdagverblijf”, legt Natasha uit. “Ook op de BSO begeleiden we de kinderen in het omgaan met elkaar. Bijvoorbeeld door de kinderen te leren om ruzies bij te leggen en elkaar complimentjes te geven. Daar hebben ze hun leven lang profijt van.” Juist op de BSO komen kinderen uit verschillende klassen bij elkaar. “Hierdoor spelen kinderen niet alleen met klasgenoten, maar ook met kinderen uit andere klassen. Tijdens de activiteiten ontstaat een klik en daarna zie je dat ze vaker naar elkaar toetrekken. Ook zie je op de BSO vriendschappen gebaseerd op gedeelde interesses en vriendschappen tussen jongens en meiden, wat mooi evenwichtig kan zijn.” En Linde en Amaya? “Dat zijn twee gezellige, behulpzame en creatieve meiden. En natuurlijk vriendinnen voor het leven. Heel leuk dat zo’n mooie vriendschap bij ons op de opvang is ontstaan.”