We zijn trots op de kwaliteit van onze kinderopvang. Met onze professionele medewerkers, locaties met uitdagend speelmateriaal en ons kwaliteitsbeleid creëren we een veilige en vertrouwde plek voor kinderen. Een prettige plek waar ze op ontdekkingsreis kunnen gaan, zodat ze spelenderwijs groot worden. Hoe we dit doen? We vertellen het je graag.

Hoge pedagogische kwaliteit

Een plek waar jouw kind zich veilig voelt en waar hij samen met andere kinderen de wereld kan ontdekken; dat is wat we elk kind willen bieden. De manier waarop we dit doen, staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Dat is de pedagogische basis van KOW. Wat dit betekent op de locatie staat beschreven in het pedagogisch werkplan. Deze vind je onderaan de pagina van jouw locatie.

We staan nooit stil

Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich continu ontwikkelen. Daarom bieden we ze opleidingen en cursussen aan. Zo volgen medewerkers die met baby’s werken de opleiding tot babyspecialist. En zijn alle medewerkers op de peutergroep VVE-geschoold. Verder krijgen onze medewerkers ondersteuning van pedagogisch coaches. Zij geven bijvoorbeeld tips over de dagindeling, de inrichting van de ruimte en hoe medewerkers het beste kunnen omgaan met bepaald gedrag van kinderen. Zo houden we elkaar scherp en blijven we ons ontwikkelen.

Veiligheid voorop

Je brengt je kostbaarste bezit bij ons. Dan wil je zeker weten dat het veilig is. Daarom staat veiligheid bij ons voorop. In ons beleidsplan veiligheid & gezondheid beschrijven we hoe we omgaan met risico’s. Bijvoorbeeld wat we doen bij een hittegolf en aan welke eisen een veilige tuin voldoet. Onze volledige werkwijze staat goed op papier, zodat onze pedagogisch medewerkers precies weten hoe ze moeten werken.

Waar kun je nog meer op rekenen?

  • Al onze pedagogisch medewerkers hebben een BHV-cursus gevolgd en zijn in het bezit van een kinder-EHBO certificaat.
  • Met ons vierogenprincipe voor kinderen tot vier jaar garanderen we onderlinge controle. Er moet altijd iemand kunnen meekijken of -luisteren als een medewerker met de kinderen aan het werk is.
  • Van al onze medewerkers en stagiaires is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanwezig op het centraal kantoor. Zij worden door Justitie doorlopend gescreend.
  • Iedere locatie heeft een zogeheten ‘achterwacht’. Dat betekent dat er bij een calamiteit altijd een andere medewerker van een andere locatie snel ter plekke kan zijn.

Alles volgens de regels

We werken volgens de Wet Kinderopvang, waarin de wettelijke eisen staan rondom pedagogiek, veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld dat er altijd een vast gezicht, oftewel bekende medewerker, voor een kind aanwezig is op de groep. En hoeveel kinderen een pedagogisch medewerker onder zijn hoede mag hebben.

Elk jaar staat de GGD bij onze locaties op de stoep om te controleren of we alles goed op orde hebben en voldoen aan de wettelijke eisen. Om onszelf scherp te houden, zijn er interne controles en een jaarlijkse externe audit. Verder zijn we aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Zo blijven we goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in de kinderopvang.