Wat zijn we trots. Ook dit jaar hebben we van onze klanten een mooi rapportcijfer gekregen. Voor de zomervakantie heeft ongeveer een derde van onze klanten ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ingevuld. Conclusie: ouders waarderen de opvang van hun kind(eren) bij KOW gemiddeld met een 8,1. Daar zijn we blij mee! Heb jij ook meegedaan? Heel erg bedankt voor je input.

Een veilige en vertrouwde plek

  • We scoren het hoogst met de betrokkenheid van onze pedagogisch medewerkers.
  • Ouders geven daarnaast aan dat ze hun kinderen met een goed gevoel naar een veilige en vertrouwde plek brengen.
  • De mate waarin ouders ervaren dat het kind zich prettig voelt op de opvang en de juistheid van de facturen scoorden zelfs een 8,4!

Een paar mooie complimenten die we kregen:

Heel blij met de fantastische leidsters! Ze hebben zichtbaar plezier in hun werk en maken er iedere keer weer een fijne dag van!
Ieder kind mag zichzelf zijn. Er is veel aandacht voor individuele interesses van ieder kind.

Wat kan beter?

We voeren een klanttevredenheidsonderzoek uit, zodat we onszelf telkens kunnen verbeteren. Daarom vinden we de verbeterpunten die genoemd zijn erg waardevol. Verschillende ouders gaven aan dat ze het ouderportaal Flexkids te beperkt vonden, qua mogelijkheden en informatie. Dat begrijpen we. Daarom zijn we inmiddels overgestapt naar het nieuwe ouderportaal Konnect dat meer mogelijkheden biedt.

De andere verbeterpunten verschillen per locatie. Zo werd bij enkele locaties het ontbreken van voldoende activiteiten en uitdaging voor de oudere BSO-kinderen genoemd. En bij sommige locaties werd aangegeven dat er te veel wisselende gezichten zijn of dat de ontwikkeling van de kinderen te weinig besproken wordt met ouders.

De komende tijd bespreken we bovenstaande verbeterpunten op onze locaties en gaan we hiermee aan de slag. Zo blijven we de kwaliteit van onze opvang continu verbeteren!