“Als je gastouders hoort praten over ‘hun’ kinderen, dan valt de passie voor hun vak direct op. Ze zijn professioneel, maar hebben tegelijkertijd een emotionele band met de kinderen die ze opvangen. Niet zo gek, want de kinderen komen soms jarenlang enkele dagen per week over de vloer. De kinderen hechten zich aan de gastouder en andersom natuurlijk ook. Dat vind ik heel mooi aan gastouderopvang.” Aan het woord is Nathalie Klaassen; samen met Samira van Beekhuizen dé gezichten van het gastouderbureau van Kinderopvang Walcheren. 

Er zijn ongeveer dertig gastouders aangesloten bij Kinderopvang Walcheren, die veel verschillen in leeftijd, ervaring, levensovertuiging en wat ze met de kinderen ondernemen. “De een trekt er graag met de kinderen op uit. Terwijl de ander het liefst met de kinderen iets moois knutselt”, vertelt Samira. “Maar enkele zaken hebben ze gemeen: ze zorgen met liefde en aandacht voor kinderen en ze voldoen ruimschoots aan alle eisen die de Wet Kinderopvang aan gastouders stelt. Ze hebben een pedagogische opleiding gevolgd en werken volgens ons pedagogisch beleid. Ook hebben veel gastouders een vaste dagindeling en ze zijn bezig met de ontwikkeling van de kinderen. Uiteraard gebeurt dit spelenderwijs. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en daar is bij een gastouder alle ruimte voor.” 

Veilig de trap op

Ook aan het huis en de tuin van de gastouder worden eisen gesteld. De GGD controleert het huis als de gastouder start en daarna steekproefsgewijs. Namens het gastouderbureau gaat Nathalie elk jaar bij de gastouders langs voor een risico-inventarisatie. “Jaarlijks loop ik het hele huis door om te kijken of het veilig, hygiënisch en kindvriendelijk is”, zegt Nathalie. “Liggen de messen in de keukenlade niet voor het grijpen? Staan de schoonmaakmiddelen in een kastje dat op slot zit of staan ze hoog buiten bereik? Heeft de trampoline een net? Mijn ervaring is dat de gastouders erg alert zijn op mogelijke risico’s voor kinderen. Daarnaast leren ze de kinderen natuurlijk ook om met risico’s om te gaan. Bijvoorbeeld hoe je veilig de trap opklimt.”

Er wordt regelmatig een traantje gelaten als een kind vanwege de leeftijd stopt bij de gastouder

Lekker in z’n vel

Nathalie ziet ook ook toe op de emotionele veiligheid van de kinderen. “De gastouders kennen de kinderen door en door. Zij zien dus snel of een kind lekker in zijn vel zit. Eén keer per jaar nemen we dit samen met de gastouders door, nadat ze dit eerst met de ouders hebben overlegd”, legt ze uit. “We bespreken bijvoorbeeld hoe een kind zich in de groep voelt en of het ook lukt om zelf te spelen.”

Mooie verhalen

“Als gastouderbureau vinden we het belangrijk dat gastouders zich blijven ontwikkelen en dat ze met elkaar in contact komen. Zo kunnen ze van elkaar leren. Daarom organiseren we regelmatig intervisiebijeenkomsten en workshops”, vertelt Samira. “Bijvoorbeeld over communicatie met ouders of over het pedagogisch handelen. Het is erg leuk om de verhalen van de gastouders te horen. Ze houden echt van de kinderen die ze opvangen. Niet voor niets wordt er regelmatig een traantje gelaten als een kind vanwege de leeftijd stopt bij de gastouder.” Nathalie vult Samira aan: “Soms zie je ook dat oudere kinderen later nog steeds bij een gastouder langs gaan. Geweldig toch! Onlangs hoorde ik ook een mooi verhaal: een gastouder die haar knie geblesseerd heeft, kan tijdelijk haar hond niet uitlaten. Nu komt een jongen die zij vroeger heeft opgevangen, elke dag haar hond uitlaten. Dat vond ik zo ontroerend.”