Mooie kinderjaren gaan een leven lang mee. Daarom zetten wij ons iedere dag in voor één doel: kinderen de best mogelijke start geven voor de toekomst. Hoe we dat doen? Dat staat in ons pedagogisch beleid.

In een notendop

Hieronder lichten we de zes belangrijkste punten uit ons pedagogisch beleid toe. Al deze punten hebben één ding gemeen: ze bieden kinderen veiligheid, zodat elk kind vertrouwen krijgt in zichzelf en zijn omgeving. Want alleen als een kind zich veilig voelt en goed in zijn vel zit, krijgt hij ruimte om te ontwikkelen.

#1 Oog voor signalen

Een dikke knuffel als een kind struikelt, bemoedigende woorden als een knutselwerkje niet lukt of een uitdagende puzzel aanbieden aan een puzzelkampioen. We zijn gevoelig voor de signalen die kinderen afgeven. Door goed te kijken, vragen te stellen en te luisteren, proberen we de signalen goed te begrijpen en daar op een juiste manier op te reageren. Hierdoor voelen kinderen zich begrepen, geaccepteerd en veilig. Zo geven we ze wat ze nodig hebben.

#2 ‘Zelluf doen!’

Net op het moment dat je wilt roepen: “nee, de jas moet aan, niet op de grond” zie je tot je verbazing dat jouw peuter zijn jas met een trucje aandoet. En ja, daarvoor moet de jas eerst even op de grond liggen. Waar heeft hij dat geleerd? Bij ons! We stimuleren kinderen actief om dingen zelf te proberen, eigen keuzes te maken en met eigen ideeën en oplossingen te komen. Want: wie zelf mag proberen, houdt zin om te leren. We laten bijvoorbeeld peuters zelf hun gezicht poetsen na het eten en zelf uit een beker drinken. BSO-kinderen mogen bijvoorbeeld zelf fruit snijden, drinken voor iedereen inschenken en helpen bij het organiseren van activiteiten. Zo leren ze nieuwe vaardigheden. Dit vergroot hun zelfstandigheid en zo krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ook leren we de kinderen dat elk kind uniek is en mag zijn wie hij is. Iedereen heeft andere talenten en je komt verder als je elkaar een handje helpt.

#3 Lekker voorspelbaar

Een vast dagritme; het lijkt misschien wat saai, maar kinderen houden ervan. Zo weten ze waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Dat geeft rust. Op het kinderdagverblijf en de peutergroep maken we kinderen met dagritmekaarten en liedjes duidelijk wat we gaan doen. Op de BSO hebben we vaste eet- en drinkmomenten, waarbij iedereen aan tafel of in de kring zit. Tussendoor kunnen de kinderen vrij spelen of meedoen aan een activiteit. Doen we dan nooit iets spontaans? Natuurlijk wel, maar dan leggen we het uit. Verder richten we de ruimtes overzichtelijk in en houden we ons aan vaste huisregels en afspraken. Wel zo duidelijk voor de kinderen.

#4 Aan de praat

“Ik ga nu even naar de keuken om het fruit te pakken. Ik ben zo weer terug.” Door te praten en uitleg te geven, weten de kinderen wat een pedagogisch medewerker doet en wat er gebeurt. Deze voorspelbaarheid geeft kinderen een veilig gevoel. Bovendien horen ze zo nieuwe woorden en zinnen. Dat is goed voor hun taalontwikkeling. Uiteraard houden we rekening met het taalniveau en de betrokkenheid van het kind. Ook als het even mis gaat, leggen we uit wat er gebeurt. Bijvoorbeeld: “Luuk vindt het niet leuk als je zijn toren kapot maakt. Daar wordt hij verdrietig van. Zullen we Luuk helpen om een nieuwe toren te bouwen?” Zo leren kinderen de situatie beter begrijpen en hun gevoelens te verwoorden.

#5 Spelend leren

Moddersoep maken, kleuren met wasco, rijgen met grote kralen of racen op de loopfiets. Kinderen krijgen bij ons op het kinderdagverblijf en de peutergroep alle ruimte om te ontdekken. We bieden ze allerlei soorten speelgoed aan, doen verschillende activiteiten en laten ze contact maken met andere kinderen. Zo stimuleren we hun motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en hun creativiteit. Daarbij kijken we goed waar een kind in zijn ontwikkeling is en wat er nodig is om bij de volgende stap te komen, want we vinden het belangrijk om een kind niet te overvragen. Bij de BSO staat lekker spelen en ontspannen met vrienden en vriendinnen centraal. En hoewel ze het zelf misschien niet door hebben, leren ze ook hier een heleboel van. Zoals samenwerken, overleggen en conflicten oplossen. Ook bieden we bij de BSO verschillende activiteiten aan rondom de thema’s Natuur, Techniek, Kunst & Cultuur en Sport & Spel. Zo maken de kinderen kennis met nieuwe dingen en leren ze andere vaardigheden. Wie weet, ontdekken ze een nieuw talent!

#6 De eerste vriendschappen

Naast zandkastelen en hutten, bouwen kinderen bij KOW ook aan vriendschappen. Misschien is dat wel het mooiste. De kinderen maken samen lol en leren om naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen en op hun beurt te wachten. Dat gaat niet altijd vanzelf. Daarom begeleiden we de kinderen in het omgaan met elkaar. Bijvoorbeeld door de kinderen te leren om ruzies bij te leggen en elkaar complimentjes te geven. Daar hebben ze hun leven lang profijt van!

Meer weten?

Ons pedagogisch beleid vind je hier:

Zie ook onze andere plannen:

  • Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van KOW.
  • Elke locatie heeft een eigen pedagogisch werkplan. Ga naar locaties en klik op jouw gewenste locatie.
  • Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vind je GGD-rapportages van de opvanglocaties, het gastouderbureau en de gastouders van KOW. Voer bij ‘Naam voorziening’ de naam van de opvanglocatie in of zoek per plaats.