Hoera, het is zomervakantie! De meeste kinderen hebben nu zes weken vakantie. Ook alle peutergroepen van KOW zijn in de schoolvakanties gesloten. Maar Windorgel in Vlissingen en Kameleon in Middelburg hebben hun deuren geopend voor een speciale editie van de peutergroep: de zomerpeutergroep. En die is vandaag feestelijk geopend!

Gelijke kansen voor ieder kind

Kinderopvang Walcheren zet zich als maatschappelijke kinderopvangorganisatie in om alle kinderen gelijke kansen en een goede start te bieden. De zomerpeutergroep is speciaal voor kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie (VE), die er baat bij hebben dat de peutergroep in de vakantie doorgaat. “Zo stimuleren we spelenderwijs hun ontwikkeling en vergroten we hun kansen”, legt Wendy Verdam, pedagogisch medewerker bij KOW, uit. “Denk aan kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Dan is zes weken vakantie best een lange periode. Zij komen nu drie weken lang vier ochtenden per week naar de peutergroep, waar we aan de hand van een thema allerlei leuke en leerzame activiteiten ondernemen.”

Alles over de brandweer

Dit jaar is het thema ‘Worden wat je wil’. Wendy: “Bij peutergroep Windorgel hebben we voor één beroep gekozen. Alles staat deze drie weken in het thema van de brandweer.” En dat is te merken! Stap je het lokaal van de peuters binnen, dan zie je overal de brandweer terug. “Van een grote raamverftekening tot boeken, hesjes, een speelbak vol met brandweerspulletjes en zelfs een echte brandweerhelm en -jas”, somt Wendy op. “Ook hebben we van alles geknutseld, zoals eigen helmen en een brandweerauto. Binnenkort komt er nog een brandweerman langs. En op de laatste dag mogen alle knutselwerkjes mee naar huis en krijgen de kinderen een brandweerdiploma.”

Het bijzondere van de zomerpeutergroep is dat je elke dag met hetzelfde groepje kinderen bent. Hierdoor kunnen we de ontwikkeling van de kinderen nog beter in kaart brengen en daarop inspelen.
Wendy Verdam, pedagogisch medewerker

Feestelijke opening

De zomerscholen in Vlissingen en Middelburg, waar de zomerpeutergroepen van KOW onderdeel van zijn, werden vandaag geopend. En dat was een feestje! In de gymzaal van Archipelschool Ravenstein opende Cindy te Ronde (directeur zomerschool Vlissingen) samen met Jeroen Portier (wethouder gemeente Vlissingen) de zomerschool door een rood lintje door te knippen. Daarna volgden diverse optredens van de verschillende groepen en zongen de peuters, gekleed als echte brandweermannen en -vrouwen, een brandweerlied. De sfeer zat er goed in!

Dezelfde twaalf gezichten

Niet alleen peuters van Windorgel en Kameleon zelf komen naar de zomerpeutergroep. “Bij Windorgel ontvangen we ook kinderen van de peutergroepen Zeerovers, Zeetuin en Strandjutters”, vertelt Wendy. “Dat maakt het juist zo leuk. Het bijzondere van de zomerpeutergroep is dat je elke dag met hetzelfde groepje kinderen bent. Normaal komen er veel meer kinderen en verschilt het welke dagdelen ze komen. Nu vormen we iedere ochtend een vaste groep met dezelfde twaalf gezichten. Hierdoor leren ze elkaar goed kennen en zie je nog meer interactie ontstaan. Het helpt ook om de ontwikkeling van de kinderen nog beter in kaart te brengen en daarop in te spelen. Het is een andere manier van werken. We hebben de tijd om alles samen te ontdekken. Ik vind het heel waardevol om hieraan bij te dragen.”

 

Van ons allemaal

Om de zomerschool en -peutergroep tot een succes te maken, werken we nauw samen met Archipel Scholen, Prisma scholengroep, Onze Wijs, de gemeente Middelburg en de gemeente Vlissingen. Ouders hoeven voor de zomerpeutergroep niets extra’s te betalen. Hiervoor is een landelijke subsidie beschikbaar gesteld. Ook ouders worden bij de zomerpeutergroep betrokken. Wendy: “Iedere ochtend is er een inloopkwartier, zodat ouders een kijkje kunnen nemen in het lokaal. En de laatste dag sluiten we af met een leuke activiteit waar we ook de ouders voor uitnodigen. Het wordt een leuke en leerzame zomer vol plezier voor de kinderen, medewerkers én ouders. Want de zomerpeutergroep is van ons allemaal!”