Bij Kinderopvang Walcheren is elke dag een ontdekkingsreis. Kinderen verwonderen zich over de wereld om zich heen en groeien zo in hun ontwikkeling. Zo worden ze spelenderwijs groot. Onze medewerkers leren doorlopend om dit goed te begeleiden. Binnen KOW is een team van zes pedagogisch coaches / beleidsmedewerkers die daarbij meekijken. Daar vertellen we je graag meer over.

Hoe creëren we een veilige omgeving?

De pedagogisch coaches / beleidsmedewerkers zetten zich iedere dag in voor het verhogen van de pedagogische kwaliteit binnen KOW. Pedagogische kwaliteit is voor ons de kinderen meenemen op ontdekkingsreis en het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Want: een kind gaat alleen mee op ontdekkingstocht wanneer hij vertrouwen heeft in zichzelf en zijn omgeving. Deze veilige omgeving bieden wij door goed te observeren en aan te sluiten bij het spel en de ondersteuningsbehoeften van een kind. En ook door het werken volgens thema’s, het aanbieden van nieuwe activiteiten en het creëren van een rijke speelleeromgeving met speelgoed dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerker op de groep heeft hierin een belangrijke rol.

De praktijk in beeld

De pedagogisch coaches / beleidsmedewerkers zijn opgeleid tot pedagogisch educatief beeldcoaches. Ze zetten beeldcoaching in tijdens de coaching van de pedagogisch medewerkers. Beeldcoaching is een laagdrempelig, effectief én wetenschappelijk getoetst instrument. Het is een middel om betekenis te kunnen geven aan alles wat een kind laat zien tijdens het vrij spelen op de groep, tijdens een activiteit of groepsmoment of in een-op-eencontact tussen het kind en de pedagogisch medewerker. Met korte video-opnames wordt de praktijk in beeld gebracht. Door deze beelden stap voor stap te bekijken, wordt een verdieping gemaakt in het kijken naar kinderen. Wat vertellen de kinderen in beeld ons? Hoe kunnen wij aansluiten bij wat zij laten zien en horen? Waar staan zij in hun ontwikkeling? Wat heeft een kind nodig om die stap verder in zijn ontwikkeling te maken? Door de beelden samen te bekijken, leren pedagogisch medewerkers nóg beter aansluiten op wat een kind nodig heeft.

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten? Het team is te bereiken via pedagogischcoaches@skow.nl.