Kinderopvang Walcheren, uw partner in groei

Nieuws

Gesloten ivm kennismiddag

Op dinsdagmiddag 14 november 2017 komen medewerkers van Kinderopvang Walcheren...
Lees meer

Uw partner in groei

Uw kind maakt bij ons een goede start. Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

 

In onze pedagogische visie vormen 4 doelen de uitgangspunten van ons pedagogisch handelen. Namelijk het bieden van een veilige omgeving, het gericht zijn op de ontwikkeling door samen spelen, leren en genieten, zo veel mogelijk met ouders samen vorm gegeven en oog hebben voor elkaar. KOW is dan ook aanvullend op uw opvoeding. We zijn graag uw partner in groei!

Lees meer