Kinderopvang Walcheren werkt op verschillende manieren samen met allerlei basisscholen op Walcheren. Zo zijn we een mooie samenwerking aangegaan met basisschool het Element. Vandaag is dit project officieel van start gegaan.

Over het hoofd en door de benen: zo brachten de kinderen van basisschool het Element kleurige letters bij Chris Dekker, wethouder van Middelburg. Samen met de kinderen puzzelde hij er ‘Het Element GO’ van, waarna een toeter en confettikanonnen de officiële aftrap gaven van het programma ‘Go!’. “De letters van GO staan voor ‘Groei en Ontwikkeling’ van elk kind. Want dat is wat we nastreven”, vertelt Chantal Oude Elferink, directeur van basisschool het Element. “Het programma ‘Go!’ is speciaal ontworpen om kinderen de vaardigheden te leren, waarmee ze tijdens de twee corona-lockdowns niet genoeg hebben kunnen oefenen.”

Waar is écht behoefte aan?

“Tijdens de lockdowns zagen kinderen elkaar lange tijd niet op school. Hierdoor konden ze niet samen leren en speelden ze minder met elkaar”, vertelt Chantal verder. “Toen de NPO-gelden beschikbaar kwamen van de overheid, hebben we als school onderzocht waar de kinderen door deze lockdowns écht behoefte aan hebben. We kwamen tot de conclusie dat we het geld het beste kunnen inzetten om de taal- en leesontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. We willen meer aandacht schenken aan sociale interactie tussen leerlingen, 21-eeuwse vaardigheden en zelfredzaamheid. Daarom hebben we een programma op maat gemaakt. Om dit goed te kunnen doen, hebben we contact gezocht met Kinderopvang Walcheren, Cultuur Kwadraat, Skills for life en Sportbuurtwerk. Samen hebben we het programma vormgegeven.”

Rekenen en spelling op andere niveaus

Bijzonder aan dit programma is dat basisschool het Element met unitonderwijs werkt: onder-, midden- en bovenbouw. Kinderen hebben hun eigen stamgoep (jaarklas), maar kunnen binnen de unit op hun eigen niveau aan de slag. “Zo kan een kind bijvoorbeeld rekenen op het niveau van groep 3 en spelling doen op het niveau van groep 5. Op deze manier kan een kind zich optimaal ontwikkelen”, legt Chantal uit. “Elke unit heeft, naast een leerkracht en onderwijsassistent, een pedagogisch medewerker van Kinderopvang Walcheren. Binnen een unit werken zij intensief samen. Ze bespreken de thema’s, maar ook de kinderen. Bijvoorbeeld waar een kind extra uitdaging of juist extra begeleiding in nodig heeft.”

Koken tijdens de rekenles

Toen we benaderd werden door Chantal waren we direct enthousiast”, vertelt Annemiek Koppejan, directeur-bestuurder van Kinderopvang Walcheren. “De kinderopvangbranche staat nooit stil en we denken graag mee hoe we op andere manieren kunnen samenwerken, om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Mooi aan dit programma is dat pedagogisch medewerkers ook al tijdens schooltijd worden ingezet. Zij observeren de kinderen en bieden maatwerk aan. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld zo dat een leerkracht bezig is met rekenen en de pedagogisch medewerker elke keer een ander groepje kinderen meeneemt om ervaringsgericht te leren. Bijvoorbeeld om samen met een kok te koken. Kinderen worden hierdoor niet alleen zelfredzamer in koken, maar ook het rekenen komt in de praktijk aan de orde. Bijvoorbeeld door samen te ontdekken wat een halve liter is. Op deze manieren vult de pedagogisch medewerker de leerkracht en onderwijsassistent aan.”

Sport, dans, drama en muziek

Na schooltijd gaat het programma Go! door, met sport- en cultuuractiviteiten en activiteiten die de zelfredzaamheid vergroten. Chantal: “Het mooie is dat de thema’s die op school behandeld worden, terugkomen in de naschoolse activiteiten. Denk aan thema’s als omgaan met elkaar, zorgen voor dieren, veilig helpen en omgaan met geld. Kunsteducatie Walcheren heeft professionals aangedragen voor de activiteiten om de zelfredzaamheid te bevorderen en de cultuuractiviteiten, zoals dans, drama, muziek en beeldende vorming. De organisatie Skills 4 life gaat in samenwerking met Sportbuurtwerk activiteiten rondom een gezonde leefstijl, sporten en voeding verzorgen. Ze doen dit samen met de pedagogisch medewerkers van KOW.”

Oog voor de brede ontwikkeling

“Dat klopt”, zegt Annemiek. “De pedagogisch medewerkers werken mee aan de ontwikkeling van het naschoolse programma en begeleiden de kinderen bij de uitvoering. Doordat de pedagogisch medewerkers de kinderen tijdens en na schooltijd bij verschillende activiteiten zien, hebben ze oog voor de brede ontwikkeling van ieder kind.” “En door de nauwe samenwerking met de leerkrachten, komt dat ook bij hen terecht”, vult Chantal aan. “Hoe mooi zou het zijn dat een pedagogisch medewerker ontdekt dat een kind heel goed kan dansen, dit met de leerkracht deelt en dat ze samen de sportklas op de middelbare school adviseren.”

Enthousiaste reacties

Het naschoolse programma is drie middagen per week en is kosteloos. Ouders mogen hun kind hiervoor inschrijven, waarna ze één of meerdere middagen per week worden ingepland. We werken in blokken van vier weken. Ieder kind komt zodoende aan de beurt. Chantal: “We merken dat de kinderen en ouders enthousiast zijn. De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontdekken. Bovendien gebeurt er, na de coronatijd, eindelijk weer iets leuks op school!”