Opvang aanvragen

 • Mag mijn kind komen kijken voordat de opvang start?

  De eerste weken is het natuurlijk even wennen aan de nieuwe situatie, de groep en de medewerkers. Het afscheid nemen kan voor zowel kinderen als ouders moeilijk zijn. De pedagogisch medewerkers geven hierin ondersteuning en begeleiding.

  De wenperiode start vanaf het moment dat de eerste dag in gaat. Wij richten ons bij alle opvangvormen op:

  • Het opbouwen van een goede relatie met het kind
  • Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de ouders
  • Het opbouwen van goede relaties van het kind met de andere kinderen
  • Veilig voelen in de leef- en speelomgeving

  Eerder naar het kinderdagverblijf

  Wil je graag dat je kind naar het kinderdagverblijf gaat, voordat je werkelijk moet gaan werken dan kun je, indien de bezetting op de groep het toelaat, het contract 1 of 2 halve dagen eerder in laten gaan. Dit is mogelijk vanaf dat je kind 6 weken oud is. Over deze halve dagen kun je kinderopvangtoeslag aanvragen.

  Evaluatiegesprek

  Uit ervaring blijkt dat kinderen ongeveer 3 maanden de tijd nodig hebben om goed te wennen op een groep. Het ene kind went sneller dan het andere kind. Dit hangt vaak samen met hoe vaak een kind naar de opvang komt. Na de wenperiode van 3 maanden volgt er een evaluatiegesprek met de mentor van jouw kind. Mocht na de eerste maand blijken dat hij of zij niet kan wennen op de groep en is het voor het kind beter om de opvang te beëindigen, dan kun je contact opnemen met de mentor van jouw kind. Deze zal de situatie bespreken met de vestigingsmanager.

 • Wat wordt er tijdens het intakegesprek besproken?

  Voordat de opvang start, neemt een pedagogisch medewerker van de opvanglocatie contact met je op voor het plannen van het intakegesprek op de groep. Vaak gebeurt dit door de mentor van jouw kind. Om ervoor te zorgen voor dat jouw zoon of dochter zich veilig en vertrouwd gaat voelen bij de opvang, wisselen jullie tijdens het intakegesprek informatie over het kind uit. Op deze manier leert de pedagogisch medewerker jouw kind alvast kennen. Dat helpt om de eerste periode zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tijdens het intakegesprek maak je ook kennis met andere pedagogisch medewerkers en worden de regels en gewoonten besproken, zoals het activiteitenaanbod en het pedagogisch handelen op de locatie.

 • Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

  • Inschrijven voor een kinderdagverblijf kan als de verwachte geboortedatum binnen 7 maanden is.
  • Je kunt je zoon of dochter voor de peutergroep inschrijven als hij of zij 1 jaar is.
  • Inschrijven voor de BSO kan zodra je kind 2,5 jaar is en de schoolkeuze bekend is.

Coronavirus

 • Kan ik een rondleiding krijgen op één van de locaties?

  Rondleidingen zijn mogelijk. De rondleidingen worden op rustige tijden ingepland of na sluitingstijd. Vraag een rondleiding aan.

   

Facturen en betalen

 • Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

  Aan het begin van het kalenderjaar ontvang je als ouder een jaaropgave van ons. Hierop staan van het voorgaande kalenderjaar de afgenomen uren en de kosten hiervan. Van de Belastingdienst ontvang je na verloop van tijd een definitieve toekenning van de kinderopvangtoeslag. Je dient te controleren of de jaaropgave en de definitieve toekenning juist zijn en of deze gegevens met elkaar overeenkomen.

 • Wanneer worden de kosten voor extra opvang gefactureerd?

  Er zijn soms dagen dat je incidenteel extra opvang nodig hebt. Bij KOW is dat mogelijk, mits er plek is. De kosten van deze extra opvang worden vooraf of achteraf gefactureerd, afhankelijk van het moment van het invoeren van de extra opvang. Je vindt de kosten terug op je maandelijkse factuur van KOW. Vergeet niet om deze extra uren door te geven aan de Belastingdienst, zodat je hierover ook toeslag ontvangt.

 • Waarom krijg ik geen factuur per e-mail of per post?

  We sturen geen facturen per post, omdat dit beter is voor het milieu en omdat het efficiënter en kostenbesparend werkt. We sturen je een e-mail wanneer je factuur klaarstaat in het ouderportaal Mijn KOW. In dit portaal vind je alle facturen en jaaropgaven overzichtelijk bij elkaar.

 • Kan ik mijn kinderopvangtoeslag aan KOW laten uitbetalen?

  Ja, dat kan! We hebben hiervoor een overeenkomst met de Belastingdienst. Het grote voordeel is dat we maandelijks alleen een factuur sturen voor jouw eigen bijdrage in plaats van het gehele factuurbedrag. Hoe je dit regelt? Geef via Mijn Toeslagen van de Belastingdienst aan dat je de toeslag op onze rekening wilt laten uitbetalen. Je blijft als ouder natuurlijk wel verantwoordelijk voor het aanvragen van de juiste toeslag.

Ruilen & extra opvang

 • Hoe vaak mag ik ruilen?

  Voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang geldt dat er maximaal 8 keer per kalenderjaar kan worden geruild (ongeacht het aantal dagen dat er wordt afgenomen). Voor de peutergroep is dit maximaal 4 keer per jaar.

  Indien de opvang later in het jaar start, wordt het aantal ruilbeurten naar rato berekend.

 • Wat is de ruiltermijn?

  De ruiltermijn is 3 maanden na de dag dat je kind niet is geweest en 1 maand vooraf. Indien je tijdig afmeldt, komen er plaatsen beschikbaar voor ouders die extra opvang willen afnemen of dagen willen ruilen.

 • Wanneer hoor ik of mijn aanvraag voor een ruiling of extra opvang mogelijk is?

  Je hoort circa 12 dagen van tevoren of de aanvraag voor een ruiling of extra opvang mogelijk is.

 • Waarom lukt het me niet om af te melden?

  Wellicht meld je langer dan 30 dagen van tevoren af? Het systeem is zo ingesteld dat je een dag maximaal 30 dagen van tevoren kan afmelden.

 • Kan ik uur tegen uur ruilen?

  Het volgende is mogelijk:

  • Bij het kinderdagverblijf kunnen dagen tegen dagen geruild worden en dagdelen tegen dagdelen. Indien een dag tegen een dagdeel wordt geruild, vervalt het restant van de uren.
  • Bij de peutergroep kunnen dagdelen tegen dagdelen geruild worden.
  • Bij de buitenschoolse opvang kan geruild worden naar een product met hetzelfde of minder aantal uur. In het laatste geval vervallen de overige uren.
 • Is ruilen altijd mogelijk?

  Ruilen kan alleen als er plaats is op de groep en er geen extra pedagogisch medewerker hoeft te worden ingezet. Enkele locaties zitten vol doordat de vraag naar onze kinderopvang groot is. Daarom kunnen we niet garanderen dat we aan de ruilvraag kunnen voldoen.

 • Hoe meld ik mijn kind af?

  Je kan zelf je kind afmelden via het ouderportaal Mijn KOW of via de app. Dit hoeft niet voor een bepaalde tijd. Afmelden kan maximaal 30 dagen van tevoren. Als dit niet lukt of als pas op de dag zelf bekend is dat je kind niet komt, kan de pedagogisch medewerker van de groep je kind ook afmelden. Weet je al dat jouw kind een keer niet komt? Meld dan tijdig af, zodat een ander kind dit plekje kan innemen.

  • Via www.mijnkow.nl: log in bij Mijn KOW. Klik op het tabblad ‘opvang’. Klik op de opvangkalender op de dag waarop je je kind wilt afmelden. Klik op ‘Direct afmelden (zonder reden)’ of ‘Afwezigheid melden (met reden)’.
  • Via de Flexkids Ouderapp: open de app. Klik in het menu op de foto van je kind. Er verschijnt nu een kalender. Klik op de dag waarop je je kind wilt afmelden en meld je kind af.

Mijn KOW

 • Waarom kan ik een telefoonnummer niet verwijderen?

  Kinderopvang Walcheren vindt het belangrijk om altijd een telefoonnummer van ouders te hebben, zodat er bij bijzonderheden contact opgenomen kan worden. Daarom kun je wel nieuwe nummers toevoegen, maar niet verwijderen. Indien je wilt dat wij een nummer verwijderen, kun je contact opnemen met de afdeling Klantadvies (klantadvies@skow.nl).

 • Kan ik mijn e-mailadres aanpassen?

  Het is niet mogelijk om via Mijn KOW je e-mailadres aan te passen, want dit is aan elkaar gekoppeld. Indien je jouw e-mailadres aan wilt passen dan kun je dit doorgeven via de afdeling klantadvies via 0118 – 61 45 32 of info@skow.nl.

 • Hoe geef ik mijn vakantie door aan de locatie?

  Dit verschilt per contract:

  • Voor klanten met een standaardcontract geldt: je kunt in het tabblad ‘Opvang’ klikken op afmelden.
  • Voor klanten met een schoolwekencontract geldt: tijdens de schoolvakantie neem je geen opvang af. Mocht je buiten de schoolvakanties vakantie opnemen, dan kun je in het tabblad ‘Opvang’ klikken op afmelden.
 • Hoe vraag ik structureel extra opvanguren aan?

 • Hoe beëindig ik de opvang van mijn kind?

 • Ik heb per ongeluk op ‘afmelden’ gedrukt in het opvangoverzicht. Hoe meld ik mijn kind weer aan?

 • Hoe kan ik mijn kind incidenteel afmelden voor opvang?

 • Waarom zie ik berichten pas later op de tijdlijn verschijnen?

 • Waarom worden niet alle activiteiten geregistreerd?

Kinderopvangtoeslag

 • Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

  Als jij en je partner allebei werken en/of een erkende opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen, heb je recht op kinderopvangtoeslag. Twijfel je? Op de website van de Belastingdienst kun je nagaan of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

 • Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik?

  Hoe hoog jouw toeslag is, hangt af van je salaris, het aantal uur dat je werkt en het aantal kinderen. De netto kosten, dus wat je uiteindelijk zelf voor de opvang betaalt, zijn voor ieder gezin anders. Gelukkig bereken je met onze KOW Rekentool snel en eenvoudig hoeveel dat is.

 • Ontvang ik kinderopvangtoeslag als ik niet werk?

  Wanneer je stopt met werken, heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit geeft je de tijd om te solliciteren en zo kan de opvang voor je kinderen gewoon doorgaan. Wanneer je een nieuwe baan hebt gevonden, verandert waarschijnlijk ook je verzamelinkomen en/of het aantal uur dat je werkt. Geef dat dan door aan de Belastingdienst. Heb je na 3 maanden nog geen nieuwe baan gevonden? Ook dan geef je dat door aan de Belastingdienst.  Want je wilt voorkomen dat je te veel ontvangen toeslag later moet terugbetalen. Op de website van de Belastingdienst vind je alle informatie hierover.

 • Kan ik mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks op de rekening van KOW laten storten?

  Ja, het is mogelijk om kinderopvangtoeslag direct op de rekening van Kinderopvang Walcheren te laten storten. Dit heeft als voordeel dat wij maandelijks uitsluitend jouw eigen bijdrage incasseren in plaats van het gehele factuurbedrag. Wil je dit ook? Dan kun je dit doorgeven via Mijn Toeslagen.

 • Kan iemand me helpen bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

  Zeker, we helpen je graag. Neem hiervoor contact op met de afdeling Financiën via 0118 – 62 85 03 of stuur een bericht naar financien@skow.nl.

 • Waarom heeft KOW mijn BSN (burgerservicenummer) nodig?

  Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag voor ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. We vragen die gegevens op zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het aantal opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Soortgelijke bevoegdheden gelden overigens ook voor verhuurders in het kader van de huurtoeslag en voor zorgverzekeraars in het kader van de zorgtoeslag.

  De genoemde organisaties mogen dat op grond van artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

Flexibele opvang

 • Hoe weet ik wanneer mijn (super) flexibele uren op zijn?

  Je dient dit zelf bij te houden. Je kunt in de kalender in Mijn KOW zien dat de uren op zijn als bij de laatst aangevraagde opvangdag(en) staat ‘Flex uren overschrijden contract’. Voor deze uren krijg je een aanvullende factuur.
  Per kalenderkwartaal wordt bijgehouden of het totaal aantal uur boven de contracturen komt. Deze extra uren worden bij je in rekening gebracht zodra de contracturen van het betreffende kwartaal zijn verbruikt.
 • Vanaf hoe lang van tevoren kan ik (super) flexibele opvang aanvragen?

  Aanvragen van flexibele opvang kan niet eerder dan 2 maanden van tevoren. Super flexibele opvang aanvragen kan vanaf 3 maanden voor de opvangdatum.
 • Wanneer weet of hoor ik of mijn kind kan komen na een aanvraag voor opvang via Mijn KOW?

  Voor een flexibel contract, super flexibel contract of vakantie-/studiedagencontract geldt:
  log in bij Mijn KOW (www.mijnkow.nl). Klik op het tabblad ‘opvang’. Bij de status van de verzoeken zie je of je verzoek nog in behandeling is of inmiddels is geaccepteerd of afgewezen. Indien het verzoek wordt afgewezen, ontvang je een e-mail. Is je verzoek geaccepteerd? Dan kun je de ingeplande opvang terugzien in de opvangkalender van Mijn KOW of de ouderapp.
 • Tot hoe lang van tevoren kan ik mijn opvang nog annuleren/wijzigen?

  Voor klanten met een flexibel contract of vakantie-/studiedagencontract geldt:
  wijzigen of annuleren van de ingevulde uren kan tot 14 dagen voor de betreffende datum. Stuur hiervoor een mail naar extraopvang@skow.nl. Alleen afmelden via het ouderportaal is niet voldoende, omdat de uren dan nog in het systeem blijven staan.

  Bij annuleren binnen 14 dagen gaan de uren van de contracturen af of worden ze in rekening gebracht. Ruilen is niet mogelijk.

  Voor klanten met een super flexibel contract geldt:
  wijzigen of annuleren van de aangevraagde opvang kan tot 2 werkdagen (voor 18.00 uur) voor de betreffende datum. Wijzigingen en annuleringen moeten via de e-mail worden doorgegeven aan de locatie (superflex@skow.nl). Alleen afmelden via het ouderportaal is niet voldoende, omdat de uren dan nog in het systeem blijven staan.

  Bij het annuleren binnen 2 werkdagen voor de betreffende datum worden de uren op de voorraad contracturen in mindering gebracht. Indien de contracturen al zijn verbruikt, worden de (extra) uren in rekening gebracht. Ruilen is niet mogelijk.

 • Kan ik mijn (super) flexibele uren ophogen via Mijn KOW?

  Ga in Mijn KOW naar het tabblad ‘Opvang’. Klik op ‘Overeenkomsten’ (via desbetreffende kind) en op ‘Uitbreiding van opvang’. Je komt dan bij het uitbreidingsformulier. Vink vervolgens standaard de maandag aan en zet bij de toelichting het juiste aantal flexibele uren per maand.

 • Kan ik mijn (super) flexibele uren verminderen/verlagen?

  Ga in Mijn KOW naar het tabblad ‘Opvang’. Je kunt via ‘(Deel)opzegging’ de uren verlagen. Houd rekening met één maand opzegtermijn conform de Algemene Voorwaarden. Geef bij de toelichting het nieuwe aantal flexibele uren per maand aan. De minimale afname bij het kinderdagverblijf is 22 uur per maand. Voor de buitenschoolse opvang is dat 7 uur per maand en bij de voorschoolse opvang 4 uur per maand.

Opvang opzeggen of wijzigingen doorgeven

 • Hoe kan ik opvang opzeggen?

  Wil je je contract bij KOW (gedeeltelijk) beëindigen? Dat kan. Let er wel op dat er altijd een opzegtermijn van één maand geldt. Je kan iedere dag van de maand opzeggen. Op deze pagina lees je hoe je dat doet.

 • Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

  Wijzigingen kun je doorgeven via Mijn KOW of via deze website. Op de pagina Wijzigingen doorgeven lees precies je waar je voor welke wijziging moet zijn.

 • Wat is de opzegtermijn bij het wijzigen van mijn contract?

  Bij vermindering van dagen en/of uren wordt 1 maand opzegtermijn gehanteerd, na een minimale afname van 3 maanden. Je ontvangt een bevestiging van de aangevraagde wijziging.

Opvang tijdens vakantie/studiedagen

 • Hoe moeten klanten met een standaard- of schoolwekencontract opvang tijdens vrije uren/dagen van school aanvragen?

  Met vrije uren/dagen van school worden uren bedoeld waarop leerlingen vrij zijn, doordat de school incidenteel (eerder) vrij is. Bijvoorbeeld een extra vrije dag voor of na een vakantie, een brugdag of op Goede Vrijdag. Of dat de school eerder vrij is vanwege bijvoorbeeld een viering, sportdag of schoolreis. Dat de school incidenteel vrij is, dient door school minstens één maand van tevoren naar ouders en KOW gecommuniceerd te zijn.

  Voor een standaard- en schoolwekencontract geldt: 

  • Als de vrije uren op een vaste contractdag vallen, dan gaan we ervan uit dat je kind naar de BSO komt. Op een vaste contractdag kost dit niets extra. Als je kind niet komt, meld je kind dan tijdig af.
  • Als de vrije uren niet op een vaste contractdag vallen, dan kun je extra opvang aanvragen. Je kunt hiervoor een ruildag inzetten of extra opvang tegen betaling aanvragen.
 • Hoe moeten klanten met een standaard- of schoolwekencontract opvang tijdens vakantiedagen regelen?

  Onder vakantieweken verstaan we 12 schoolvakantieweken, zoals benoemd in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden van Kinderopvang Walcheren.

  Voor klanten met een standaardcontract geldt:

  • Op vaste contractdagen gaan we ervan uit dat je kind naar de BSO komt. Kom je zoon of dochter niet? Meld dan tijdig af.
  • Als je je kind een dag extra wil brengen tijdens de vakantie, dan kun je extra opvang aanvragen. Je kunt hiervoor een ruildag inzetten of extra opvang tegen betaling aanvragen.

  Voor klanten met een schoolwekencontract geldt:

  • Opvang tijdens vakantieweken zit niet in je contract. Als je je kind wel een keer wil brengen tijdens de vakantie, dan kun je opvang aanvragen. Je kunt hiervoor een ruildag inzetten of extra opvang tegen betaling aanvragen. Je kunt een ruildag inzetten voor een product met hetzelfde of minder aantal uren. In het laatste geval vervallen de overige uren. Het is niet mogelijk om een deel van een dag te ruilen en de rest bij te betalen.
 • Hoe moeten klanten met een standaard- of schoolwekencontract opvang tijdens studiedagen van school aanvragen?

  Een studiedag is een vooraf door de school vastgestelde en naar ouders en KOW gecommuniceerde studiedag. De school moet dit minstens één maand van tevoren gecommuniceerd hebben.

  Voor klanten met een standaard- of schoolwekencontract geldt:

  • Als de studiedag van school op een vaste contractdag valt, dan gaan we ervan uit dat je kind naar de BSO komt. Op een vaste contractdag kost dit niets extra. Als je kind niet komt, meld je kind dan tijdig af.
  • Als de studiedag niet op een vaste contractdag valt, dan kun je extra opvang aanvragen. Je kunt hiervoor een ruildag inzetten of extra opvang tegen betaling aanvragen.