“Turnen, atletiek, dans en spellen; we bieden allerlei beweegworkshops aan. Inmiddels hebben we op zes BSO’s een programma van enkele weken gedraaid”, vertelt Dilian Vink van Skills4life. De workshops van Skills4life zijn onderdeel van het programma ‘BSO in beweging’ van Kinderopvang Walcheren. Met als doel om de deskundigheid van de BSO-medewerkers en het activiteitenaanbod te vergroten. Bovendien waardevol voor kinderen om nieuwe talenten te ontdekken en voor iedereen hartstikke leuk!

“Bewegen en buitenspelen zijn zo belangrijk. En natuurlijk leuk, zeker voor oudere kinderen die toch meer uitdaging nodig hebben. Dat weet ik nog van de tijd dat ik zelf op de BSO zat. Ik had daar graag op niveau willen sporten. Ik kan me dus goed in de kinderen inleven”, zegt Dilian met een lach. “We verzinnen originele activiteiten en doen elke week wat anders. Zo vullen we direct de rugzak van de pedagogisch medewerkers.”

Samen een verstopplek zoeken

Tijdens de workshops werkt Skills4life ook aan de sociale vaardigheden van de kinderen. Dilian: “Bijvoorbeeld door hen te leren om met elkaar te overleggen als er iets misgaat. Ook koppelen we soms bewust kinderen van verschillende leeftijden aan elkaar tijdens een spel. Je ziet dan dat de oudere kinderen voor de jongere kinderen gaan zorgen. Laatst nog tijdens verstoppertje: zo’n grote jongen tilde een kleintje op om samen een goede verstopplek te zoeken. Dat is mooi om te zien.”

Te popelen

Pedagogisch medewerker Femke Vleesdraager beaamt dat: “De grotere kinderen betrekken de jongere kinderen bij de spelletjes en bekommeren zich om hen. De insteek van activiteiten stimuleert dat. De mannen van Skills4life doen het hartstikke goed. Ik heb zelf CIOS gedaan, maar toch kom ik door hen weer op nieuwe ideeën. De kinderen genieten ervan. Kijk, die jongen daar”,  wijst Femke. “Hij kwam een beetje moe uit school. Maar toen hij de mannen van Skills4life zag, stond hij te popelen om mee te doen.”

Meer leuks op de BSO

Naast de workshops van Skills4life doen we nog meer! Zo geeft kunstenares Liesbeth Labeur kunstworkshops op BSO’s van Kinderopvang Walcheren. De workshops zijn onderdeel van ons programma ‘BSO in beweging’.