De oplettende websitebezoeker heeft het misschien al gezien: er staan sinds 1 januari 2023 drie nieuwe, mooie pedagogisch beleidsplannen op onze site. Wat is er veranderd aan het beleid? En wat gaan we daarvan merken op de locaties? We vragen het Wendy Verhoeff, pedagogisch coach/beleidsmedewerker bij Kinderopvang Walcheren.

Wat is er veranderd?

“Ons pedagogisch beleid is in een nieuw jasje gestoken. Of eigenlijk: drie nieuwe jasjes, want het kinderdagverblijf, de peutergroep en de BSO hebben allemaal een eigen pedagogisch beleidsplan gekregen. Hierin leggen we uit hoe wij kinderen de best mogelijke start voor de toekomst geven. We hebben geen grote ommezwaai gemaakt qua beleid. De kern is hetzelfde gebleven, namelijk de zes interactievaardigheden. In ons nieuwe beleidsplan leggen we wel beter uit wat we hieronder verstaan en hoe we hier bij Kinderopvang Walcheren mee omgaan. Bovendien hebben we ze toegepast op actuele thema’s, zoals het belang van bewegen en diversiteit. Pluspunten zijn dat de nieuwe plannen korter en begrijpelijker zijn en er vrolijker uitzien. Voor ons is het belangrijk dat het beleid niet iets is wat je leest, weglegt en weer vergeet. Nu is niet langer een taai stuk, maar zijn het mooi vormgegeven plannen. Dat maakt het aantrekkelijker om door te nemen én te onthouden!”

Waarom heeft elke opvangvorm een eigen beleidsplan gekregen?

“Met elke leeftijdsgroep ga je anders om. Laat ik een voorbeeld geven: één onderwerp is ‘respect voor autonomie’. Daar valt onder dat kinderen de kans krijgen om dingen zelf te bepalen. Bij een peuter uit zich dat bijvoorbeeld in zelf kiezen welk fruit hij wil eten of waarmee hij wil spelen. Bij de BSO gaan we hierin een stapje verder: hier werken we met kinderparticipatie waardoor de kinderen zelf een stem hebben in de dagindeling, activiteiten, het spelmateriaal en de huisregels. Doordat we nu drie beleidsplannen hebben, kunnen we specifieker ingaan op wat een bepaalde leeftijdscategorie nodig heeft.”

Is het beleid voor elke locatie gelijk?

“De kern van het pedagogisch beleid is voor elke locatie hetzelfde. Zo zorgen we ervoor dat alle neuzen dezelfde richting op staan. Maar hoe een locatie hier vervolgens concreet invulling aan geeft; dat bepalen de medewerkers zelf. Zo staat in het pedagogisch beleidsplan dat wij het als KOW belangrijk vinden dat kinderen en ouders ontvangen worden en zich welkom voelen. De manier waarop dit gebeurt, verschilt per locatie. Bij de ene locatie worden de kinderen en ouders op het schoolplein ontvangen en maken we daar een praatje. Bij een andere locatie brengen ouders hun kinderen naar binnen en spelen ze nog even mee, voordat ze afscheid nemen. De praktische uitwerking per locatie beschrijven medewerkers in een pedagogisch werkplan. Deze plannen komen binnen enkele maanden online te staan.”

Wat gaan ouders en kinderen merken op de groep?

“Zoals ik al zei: de kern van het beleid is hetzelfde gebleven, dus we gaan niet ineens heel anders werken. De kans is wel groot dat je kleine veranderingen ziet. De afgelopen maanden hebben we in creatieve inspiratiesessies de pedagogisch beleidsplannen met alle pedagogisch medewerkers doorgenomen. Dat was een hele operatie met zoveel medewerkers, maar het voordeel is dat het beleid weer bij iedereen helder op het netvlies staat. Bovendien konden collega’s delen waar ze tegenaan lopen en deden ze nieuwe ideeën van andere locaties op. Het kan dus goed dat ouders en kinderen kleine verbeteringen gaan zien. Zo zag ik zelf tijdens het coachen op de groep dat pedagogisch medewerkers meer tussen de kinderen zitten tijdens het vrij spel. Zo zijn ze echt beschikbaar voor de kinderen. Dat is belangrijk want kinderen voelen zich emotioneel veiliger, wanneer een pedagogisch medewerker tussen de kinderen zit. Ze gaan dan eerder ontdekken of spelen, omdat ze weten dat de pedagogisch medewerker in de buurt is als het nodig is. Bijvoorbeeld om even te knuffelen of uit te rusten. Pedagogisch gezien heeft dit zoveel toegevoegde waarde. Als coach word ik er heel blij van als ik dat zie!”

Verder lezen?