In de uitstraling van de website en de weergave van alle informatie is veel tijd geïnvesteerd. Wij controleren deze website regelmatig op onjuistheden en passen of vullen informatie waar nodig aan. Wij zijn zeer zorgvuldig bij de invoer van gegevens of informatie door of in opdracht van Kinderopvang Walcheren, maar kunnen desondanks geen aansprakelijkheid dragen. Kinderopvang Walcheren kan daarom op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie op deze website. Ook niet voor andere websites waar wij naar verwijzen. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Kinderopvang Walcheren informatie, diensten of producten, al dan niet samenhangend met deze website, te gebruiken, openbaar te maken of te kopiëren.

Er berusten auteursrechten en databankrechten op deze website, die expliciet zijn voorbehouden aan Kinderopvang Walcheren. Ingeval een partij al dan niet door gebruik van hyperlinks wil verwijzen of op enige wijze de informatie of gegevens wil verbinden met geprogrammeerde instructies, neem dan onmiddellijk contact met ons op via communicatie@skow.nl ter identificatie en om voornemens kenbaar te maken. Dit geldt onder meer voor, doch niet beperkt tot spiders, bots of andere scripts, of te indexeren, ofwel al dan niet herhaald of systematisch gegevens op te vragen of hergebruiken van een geheel substantieel deel van gegevens in de zin van artikel 2 Databankenwet. Al het voorgaande is niet toegestaan, zonder toestemming van Kinderopvang Walcheren. Aan prijzen, datums en andere informatie die worden vermeld op deze website kunnen eveneens geen rechten worden ontleed.

Indien er locaties op de website zijn waar informatie of gegevens kunnen worden ingevoerd, is uitsluitend de persoon zelf of de invoerende partij verantwoordelijk voor de correctheid, actualiteit en volledigheid van de ingevoerde informatie of gegevens. Voor onvolledige en/of foutief ingevulde informatie of gegevens op de website aanvaardt Kinderopvang Walcheren op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade of andere kosten die hieruit voortvloeien. Merk je op dat jouw gegevens niet meer kloppen, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Wij passen de gegevens dan voor je aan.

Ondervind je technische problemen op onze website of heb je vragen of problemen met betrekking tot het gebruik ervan? Stuur ons een e-mail naar communicatie@skow.nl. Wij helpen je graag verder.