Zoveel te ontdekken

Onze slogan is ‘Zoveel te ontdekken’. Deze slogan past helemaal bij KOW. Elke dag ontdekken kinderen namelijk iets nieuws: voor het eerst in hun handen klappen, leren om samen te spelen of ontdekken wat een rups is. Ze verwonderen zich over de wereld om zich heen. Wij nemen de kinderen graag mee op deze ontdekkingstocht en stimuleren nieuwe ontdekkingen. Dit doen we door nieuwe activiteiten, thema’s en speelgoed aan te bieden. Doordat wij een veilige en vertrouwde omgeving creëren, krijgt een kind vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving en durft hij te ontdekken en ontwikkelen.

Een goede start

Mooie kinderjaren gaan een leven lang mee. Daarom zetten wij ons iedere dag in voor één doel: kinderen de best mogelijke start geven voor de toekomst. Hoe we dat doen? Dat lees je in ons pedagogisch beleid.

Het beste voor jouw kind

We zijn trots op de kwaliteit van onze kinderopvang. Met onze professionele medewerkers, locaties met uitdagend speelmateriaal en ons kwaliteitsbeleid creëren we een veilige en vertrouwde plek voor kinderen. Een prettige plek waar ze op ontdekkingsreis kunnen gaan, zodat ze spelenderwijs groot worden. Hoe we dit doen? We vertellen het je graag.

Onze organisatie

Kinderopvang Walcheren wordt bestuurd door directeur-bestuurder Annemiek Koppejan. Samen met het MT en de regiomanagers is zij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid, (meer)jarenplannen, begrotingen en voor de dagelijkse leiding van KOW. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Samen met ouders

De betrokkenheid en mening van ouders vinden we erg belangrijk. We staan open voor goede ideeën en complimenten, maar ook voor jouw kritische blik. Niet alleen tijdens de dagelijkse overdracht, maar ook officieel.

Ouderbetrokkenheid is bij ons op twee manieren georganiseerd: de ouderwerkgroepen op locaties en een centrale cliëntenraad. Met allemaal als doel: samen met KOW de kwaliteit van de opvang behouden en verbeteren.

Tel uit je winst

Wist je dat KOW een stichting zonder winstoogmerk is? Dat betekent dat wat KOW verdient, wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de opvang. Bijvoorbeeld in het vernieuwen van locaties, het opleiden van onze medewerkers en de aanschaf van educatieve programma’s voor de kinderen. Zo blijft de kwaliteit van KOW hoog.