Voorleestassen, trainingen gebarentaal, VVE Thuis; op allerlei manieren werken basisscholen in de Middelburgse wijk Dauwendaele en Kinderopvang Walcheren samen om onderwijsachterstanden tegen te gaan. “Dat heeft positieve effecten op de kinderen en de doorgaande lijn”, vertellen Merielle Hoogerheijde en Mirjam van Bloppoel. Merielle heeft sinds twee maanden de rol als vestigingsmanager van Dauwendaele van Mirjam overgenomen.

Enkele jaren geleden zijn door de scholen en KOW plannen gemaakt om de middelen van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid (AOB) goed in te zetten. Uit de plannen zijn verschillende activiteiten voortgekomen, die erop gericht zijn om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Een tas met inhoud

“Zo geven we op één peutergroep, in samenwerking met de bibliotheek, voorleestassen mee aan ouders van VVE-kinderen”, licht Merielle toe. “In deze tassen zitten bijvoorbeeld een spelletje, voorleesboek en woordkaarten, waarmee ouders thuis met hun kind aan de slag kunnen. We krijgen hier positieve reacties op. Een ander voorbeeld is VVE Thuis, dat we bij het basisschool het Element inzetten. De ene keer geeft een pedagogisch medewerker aan een groepje ouders uitleg over het thema dat we op de peutergroep behandelen. Een andere keer neemt ze een groepje ouders mee naar de bibliotheek of komt er een voorleesconsulent langs. Dit zijn mooie manieren om de ouderbetrokkenheid te vergroten.”

Dezelfde gebaren

“Verder hebben de leerkrachten van Het Element en Wilgenhof samen met onze pedagogisch medewerkers een cursus gebarentaal gevolgd. Met gebaren ondersteunen we het werken op de groep”, legt Mirjam uit. “Het maakt de taal visueel en versterkt het woordgebruik. Zeker voor kinderen waarvan Nederlands niet de moedertaal is dat erg fijn.” “Doordat we als school en peutergroep de dezelfde gebaren gebruiken, is dat voor kinderen veilig en vertrouwd. De kinderen vinden het ontzettend leuk en leren het zelfs aan elkaar!” vult Merielle aan.

Te springen voor taalactiviteiten

Merielle: “Bij de Franciscusschool neemt een leerkracht elke week peuters mee om in kleine groepjes of één op één met taal aan de slag te gaan. Vooraf hebben we plannen gemaakt waarin staat wat we willen bereiken en hoe we dit aanpakken. Aan de hand daarvan bieden we de kinderen activiteiten aan, zoals interactief voorlezen of een taalspel, met als doel om de kinderen een extra taalimpuls te geven. De kinderen staan vaak uit enthousiasme te springen om mee te gaan. Zo leuk vinden ze dat!”

Tips en tricks

“Bij alle drie de scholen in Dauwendaele werken we nauw samen met de IB-er van school”, vertelt Mirjam. “Als wij vragen of twijfels hebben over de ontwikkeling van een peuter, bespreken we dit met de IB-er. Zo kunnen we eventueel al hulp inschakelen voordat een kind naar groep 1 gaat. Tijdens het peuter/kleuteroverleg stemmen we de thema’s af en geven we een warme overdracht aan de hand van de KIJK!.” Merielle vult aan: “Met behulp van de OAB-gelden hebben we ook extra scholing over de KIJK! gevolgd, zodat we de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart kunnen brengen. Hoewel we de KIJK! al gebruikten, leverde deze opfriscursus toch handige tips en tricks op.”

Hoop op vervolg

Mirjam: “Doordat we vanwege de OAB-plannen de afgelopen jaren zo nauw hebben opgetrokken, is de samenwerking tussen KOW en de scholen erg goed. Dat komt de doorgaande lijn ten goede en is daardoor positief voor de kinderen.” Merielle stemt daarmee in: “Zeker! Inmiddels liggen voor twee scholen alweer nieuwe plannen bij de gemeente, dus ik hoop dat we deze mooie initiatieven de komende jaren kunnen vervolgen.”

Op andere plekken op Walcheren werken we ook nauw samen met scholen op het gebied van OAB. En ook voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) weten basisscholen en KOW elkaar te vinden. Een mooi voorbeeld daarvan is Element GO!. Zie jij samenwerkingsmogelijkheden en wil je hierover doorpraten? Neem contact met ons op!