De Bijbel centraal

Op onze christelijke / reformatorische groepen hebben alle pedagogisch medewerkers een christelijke levensovertuiging. De christelijke identiteit komt terug in het bidden en danken, de Bijbelverhalen die we vertellen, de liedjes die we zingen en hoe we omgaan met (christelijke) feestdagen. Ook is dit merkbaar in de omgang met elkaar, de aandacht voor de mensen om ons heen en voor de wereld waarin we leven. Voor kinderen uit een christelijk gezin sluit dit alles mooi aan op hun thuissituatie. Die herkenning zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel.

Ontdek onze locaties met de Bijbel

Of bekijk alle locaties

Kinderdagverblijf (0 - 4 jaar)

We hebben in Arnemuiden een kinderdagverblijf met de Bijbel. Daarnaast openen we binnenkort een kinderdagverblijf met de Bijbel in Middelburg: Zonnestraal. Bij deze christelijke / reformatorische kinderdagverblijven krijgen kinderen dezelfde normen en waarden als thuis mee. Op een kinderdagverblijf bieden we een veilige en vertrouwde plek voor de allerkleinsten en zorgen we met liefde voor hen. De kinderen krijgen alle ruimte om te spelen en te ontdekken. Met het speelgoed, de thema’s, de liedjes en de boeken sluiten we aan bij een christelijke / reformatorische levenswijze.

Peutergroep (2 - 4 jaar)

Momenteel hebben we vier peutergroepen met de Bijbel. Jessica van Moolenbroek-Staal werkt sinds 2021 op onze peutergroep Peuterpret in Aagtekerke. “We beginnen de ochtend altijd met een liedje”, vertelt Jessica. “Hierna gaan we lekker aan de slag met knutselen, verven, maar ook torens bouwen, taarten maken in de zandbak en lekker voetballen. Zo ontwikkelen de peuters zich spelenderwijs. Op de peutergroep werken we met het educatieve programma ‘Doe meer met Bas’. Ook lezen we verhalen uit de Bijbel en gebruiken daarbij de Kijk en Luister Bijbel: een eenvoudige kinderbijbel die sommige kinderen van thuis kennen. De tijd vliegt vaak voorbij!”, lacht ze.

Buitenschoolse opvang (4 - 13 jaar)

Een BSO is voor kinderen van 4 tot 13 jaar die één of meer dagdelen na schooltijd bij elkaar komen om te spelen en te ontspannen. Binnen KOW bieden wij op drie locaties buitenschoolse opvang (BSO) met de Bijbel aan, waarbij we aansluiten bij de identiteit van school. Medewerkers op deze groepen werken vanuit hun christelijke overtuiging. Liefde geven, voor elkaar zorgen en elkaar zien en horen; we beseffen dat ieder kind uniek is en een kostbaar geschenk van God. Door de Bijbelse waarden en normen uit te stralen in onze opvang willen we de kinderen laten ontdekken hoe mooi de schepping is, hoe ze hun zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen en hen leren om op een fijne manier met elkaar om te gaan.

Kinderopvang met de Bijbel: groeien, geloven en genieten
Ellen Haegens, Vestigingsmanager

Kom eens kijken!

Wil je meer weten over de werkwijze op onze locaties en de sfeer proeven? Dan nodigen we je van harte uit. Je kunt hiervoor direct een rondleiding aanvragen of zelf een afspraak maken met de locatie van je keuze. Voor meer informatie kun je ook terecht bij onze afdeling Klantadvies via telefoonnummer 0118 – 61 45 32.

Ontdek ons pedagogisch beleid

Mooie kinderjaren gaan een leven lang mee. Daarom zetten wij ons iedere dag in voor één doel: kinderen de best mogelijke start geven voor de toekomst. Hoe we dat doen? Dat lees je in ons pedagogisch beleidsplan. Voor de locaties met de Bijbel hebben we een aanvulling op het pedagogisch beleidsplan geschreven, waarin we dieper ingaan op de christelijke / reformatorische identiteit.