Bij Kinderopvang Walcheren (KOW) laten we je graag zien wat je kind bij ons meemaakt en ontdekt. Daarvoor werken we met een ouderportaal. Vandaag stappen we met heel KOW over op een nieuw ouderportaal: Konnect.

Veel meer mogelijkheden

Wij zijn erg blij met de komst van Konnect en de mogelijkheden die dit ouderportaal ons nu en in de toekomst biedt. Ouders kunnen hier zien wat hun kind(eren) bij ons meemaken en ook direct zaken regelen, zoals het sturen van een bericht naar de groep, het afmelden van een kind of het aanvragen van flexibele opvang. Vanaf 2024 is het voor ouders ook mogelijk om een ruiling of een dag(deel) extra opvang aan te vragen.

Altijd even wennen

Een nieuw systeem is altijd even wennen. De pedagogisch medewerkers hebben uitleg gekregen, maar het zal even tijd kosten voordat ze zich Konnect ook echt eigen hebben gemaakt. Voor ouders is het belangrijk om te weten dat de zorg voor de kinderen altijd prioriteit heeft boven het ouderportaal.