“Samen kom je verder. Veel verder. Daarom werken wij nauw samen met de basisscholen op Walcheren”, vertelt Elisa Kuipers. “Die samenwerking ziet er op elke school weer anders uit. Maar altijd staat hetzelfde doel centraal: kinderen het beste bieden. Daarin vinden we elkaar.”

Veel peutergroepen van Kinderopvang Walcheren zijn in of dichtbij een basisschool gevestigd. “Dat is een groot voordeel voor peuters”, vertelt Elisa enthousiast. “Soms kennen ze het gebouw van een oudere broer of zus die al op school zit. En als ze na de peutergroep naar groep één gaan, zijn het gebouw, het schoolplein, de regels en de leerkrachten niet meer nieuw. Vaak hebben ze ook al wat vriendjes gemaakt. Dit maakt de stap naar de basisschool een stuk minder spannend. Bovendien is het voor ouders praktisch dat opvang en onderwijs onder één dak zitten. Vooral als zij naast hun peuter ook oudere kinderen naar school moeten brengen.”

Twee Sinterklazen

De manier waarop samengewerkt wordt, verschilt per school. Daar waar mogelijk, werkt Kinderopvang Walcheren met scholen samen in kindcentra. “In mijn functie als manager kinderopvang zie ik mooie voorbeelden van samenwerking voorbijkomen. Zo worden op sommige plekken door zowel de basisschool als de peutergroep dezelfde thema’s behandeld. Ook vieren we evenementen vaak samen, zoals eindfeesten, de Kinderboekenweek en Sinterklaas. Zo voorkomen we twee Sinterklazen in hetzelfde gebouw”, zegt Elisa lachend.

Qua samenwerking staan we overal voor open. Als we kansen zien, springen we erop in.

Feest van herkenning

“Een ander mooi voorbeeld is dat de peuters met z’n allen een kijkje nemen in groep één. Zo maken ze alvast kennis met de juf en het lokaal en weten ze hoe het er daar aan toegaat”, vervolgt Elisa. “Het komt ook voor dat een peuter die qua ontwikkeling ver voorloopt, alvast een dagdeel meedraait in de kleuterklas. Of andersom: als een kleuter niet goed kan wennen op school, mag hij nog even terug naar zijn vertrouwde peutergroep. Soms heeft een kind geluk en is de vertrouwde pedagogisch medewerker van de peutergroep ook werkzaam als onderwijsassistent op de school. Dat is vaak een feest van herkenning!”

Warme overdracht

Voor kinderen met een VVE-indicatie vindt er altijd een warme overdracht plaats. Elisa: “Met warme overdracht bedoelen we dat de pedagogisch medewerker met de toekomstige leerkracht van het kind bespreekt hoe de peuter is en welke begeleiding hij nodig heeft. Dit gebeurt uiteraard altijd met toestemming van ouders. Deze overdracht voorkomt dat de leerkracht van groep één opnieuw moet ontdekken hoe het kind is en hoe hij zich ontwikkelt. Stel dat een peuter ver voorloopt of juist achterloopt met taal, dan kan de leerkracht daar direct rekening mee houden. We zien dat een warme overdracht steeds vaker voorkomt. Ook bij kinderen zonder VVE-indicatie, met name binnen kindcentra. Een mooie ontwikkeling die hopelijk steeds verder doorzet.”

Inspringen op kansen

“Het zou mooi zijn als de samenwerking in de toekomst nog intensiever wordt, om zo een nóg fijnere plek voor kinderen te creëren”, concludeert Elisa. “Qua samenwerking staan we overal voor open. Als we kansen zien, springen we erop in. En waar we ruimte krijgen, denken we graag mee.”

Elisa Kuipers is 15 jaar geleden als pedagogisch medewerker begonnen bij KOW. Inmiddels is ze manager kinderopvang en binnen KOW verantwoordelijk voor deskundigheid en kwaliteit.