Kinderopvang Walcheren

Werkwijze noodopvang BSO

Voor klanten ZONDER cruciaal beroep geldt:

 • We hanteren dezelfde werkwijze als de afgelopen weken. Dus als u geen cruciaal beroep hebt, vragen we u om uw kind af te melden. Dit kan via de ouderapp of mijnkow.nl. Alvast bedankt!
 • Heeft u een contract voor flexibele opvang?
  – Als u al flexibele opvang had aangevraagd voor de periode tot 18 april 2021 en deze aanvraag al verwerkt is, vragen we u om uw kind voor deze dag(en) af te melden.
  – Als u de komende tijd flexibele opvang wilt aanvragen voor de tijd na 18 april 2021, kunt u dit doen op de manier waarop u altijd flexibele opvang aanvraagt. Let wel: als de sluiting langer gaat duren, zullen we u weer vragen om de opvang af te melden via Mijn KOW.

Voor klanten MET een cruciaal beroep geldt:

 • De scholen nemen maatregelen om schoolklassen zoveel mogelijk van elkaar te scheiden om extra contacten en mogelijk extra verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bij de noodopvang-BSO is het niet te voorkomen dat kinderen van verschillende klassen bij elkaar zitten. We willen u daarom nogmaals vragen om alleen gebruik te maken van noodopvang als het écht nodig is.
 • Uiteraard blijft het ontzettend belangrijk om de beslisboom te volgen om te weten of uw kind naar de noodopvang-BSO mag komen. De meest actuele beslisboom vindt u op onze hier.
 • Als u eerder via onze website heeft doorgegeven dat u een cruciaal beroep heeft, kunt u uw kind op de vaste opvangdagen brengen naar de opvanglocatie van uw kind. Komt uw kind een keer niet op een vaste contractdag? Meld dan af via het ouderportaal Mijn KOW. Dan weten wij hoeveel kinderen we kunnen verwachten.
 • Heeft u op een andere dag (dus niet op uw contractdag) noodopvang nodig? Vul dan het noodopvangformulier in: kinderopvangwalcheren.nl/noodopvang4tot13jaar/
 • Heeft u een cruciaal beroep en een contract voor flexibele opvang?
  – Als u al flexibele opvang had aangevraagd voor de periode tot 18 april 2021 en deze aanvraag al verwerkt is, dan zetten wij deze aanvraag voor u om naar noodopvang. U hoeft de opvang dus niet nogmaals aan te vragen.
  – Als u nog geen flexibele opvang had aangevraagd voor de periode tot 18 april 2021, kunt u noodopvang aanvragen via het noodopvangformulier op onze website.
  – Als u de komende tijd flexibele opvang wilt aanvragen voor de tijd na 18 april 2021, kunt u dit doen op de manier waarop u altijd flexibele opvang aanvraagt. Als de sluiting langer gaat duren, zullen wij dit voor u omzetten naar noodopvang.
 • Gaat uw kind naar een bijzondere BSO, zoals Sport BSO Panna of Outdoor BSO de Pekelinge? Voor noodopvang kan uw kind terecht op een andere locatie. U kunt noodopvang aanvragen via het noodopvangformulier op onze website. Ouders van BSO Duikboot zijn apart geïnformeerd.

Studiedagen en vrije uren van school

 • Tot 18 april 2021 geldt ook tijdens studiedagen en vrije uren van school dat alleen kinderen mogen komen die recht hebben op noodopvang.
 • We bieden noodopvang aan op de dagen dat een BSO normaal gesproken open is.
 • Of het nodig is om noodopvang via een formulier aan te vragen, verschilt per situatie.
  Voor een standaardcontract geldt:
  – als een studiedag op een vaste contractdag valt, verwachten we de kinderen. Als uw kind geen recht heeft op noodopvang of om een andere reden niet komt, vragen we u om uw kind af te melden.
  – voor vrije uren van school kunt u noodopvang aanvragen als u hier recht op hebt. Dat kan via kinderopvangwalcheren.nl/noodopvang4tot13jaar/
 • Ouders met een schoolwekencontract, vakantie-/studiedagencontract of flexibel contract kunnen noodopvang tijdens studiedagen en vrije uren van school aanvragen via kinderopvangwalcheren.nl/noodopvang4tot13jaar/

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!