KOW en het coronavirus

Sinds 11 mei 2020 zijn de peutergroepen, kinderdagverblijven en gastouders weer open. De BSO’s sluiten aan op het schoolrooster en zijn daarom gedeeltelijk open.

Inmiddels is bekend dat de BSO’s vanaf 8 juni 2020 weer volledig open gaan. Vanaf dat moment stoppen ook de noodopvang en de financiële compensatie van de Rijksoverheid. We gaan dan dus terug naar de normale situatie, uiteraard rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.

We begrijpen dat je veel vragen hebt. Op deze pagina vind je meer informatie.

Kinderopvang Walcheren

Peutergroep vanaf 2020 4 uur per dagdeel open

10 oktober 2019

Vanaf januari 2020 gaan de peutergroepen van Kinderopvang Walcheren 4 uur per dagdeel open.

 

Op de peutergroep stimuleren we op een speelse manier de ontwikkeling van de kinderen. Zo bereiden we ze voor op de basisschool. Sommige peuters hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van taal of op sociaal-emotioneel vlak. Zij krijgen dan van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit houdt in dat zij extra uren naar de peutergroep komen en dat hun ontwikkeling extra gestimuleerd wordt. Alle peutergroepmedewerkers van Kinderopvang Walcheren zijn opgeleid in VVE.

 

De overheid heeft besloten dat kinderen van 2,5 jaar met een VVE-indicatie in 2020 recht hebben op 16 uur peutergroep per week. Hierdoor kan de ontwikkeling van deze peuters optimaal gestimuleerd worden. Om aan 16 uur per week te komen, is in overleg met de Walcherse gemeenten besloten dat peutergroepen voortaan 4 uur per dagdeel opengaan. Dit geldt voor kinderen met een VVE-indicatie, maar ook voor kinderen die dat niet hebben. Op de peutergroepen zitten immers kinderen met en zonder VVE-indicatie samen in een groep. Doordat de peutergroep in 2020 4 uur per dagdeel duurt, kunnen we nóg meer tijd aan de kinderen besteden. Ook hebben de kinderen hierdoor alle tijd om met elkaar te spelen en van elkaar te leren.

 

Lees meer over de gevolgen van deze verandering en bekijk de veelgestelde vragen.