Kinderopvang Walcheren

Onderzoek samenwerking tussen onderwijskoepels en kinderopvang in Walcheren

5 juli 2018
Kinderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, gastouderopvang

De interim-bestuurders van de onderwijsorganisaties Onze Wijs en Archipel en de bestuurder van de kinderopvangorganisatie Kinderopvang Walcheren (KOW) hebben van hun raden van toezicht toestemming om een traject te starten om te onderzoeken op welke wijze intensieve samenwerking een meerwaarde heeft voor de drie organisaties.

 

De drie organisaties kennen gedeelde motieven m.b.t. samenwerking:
1. Komen tot een dekkend aanbod van integrale kinddiensten ondergebracht in duurzame, innovatieve IKC’s, waar de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar optimaal, thuisnabij en passend voor ieder kind kan plaatsvinden.

 

2. Gezamenlijke antwoorden vinden op veranderende situaties, die door landelijke en gemeentelijke regelgeving voor elk van de afzonderlijke (relatief kleine) organisaties grote risico’s met zich mee brengen.

 

Grondgedachte daarbij is dat door intensivering van de samenwerking op een aantal fronten een beter resultaat kan worden behaald dan door de drie organisaties afzonderlijk. Het gaat dan om:

  • Het verder ontwikkelen en aanbieden van integrale kinddiensten in IKC’s.
  • Het realiseren van oplossingen voor de uitdaging van demografische krimp en druk op beschikbare financiële middelen.
  • Onderzoek naar shared services op het gebied van onderhoud, personeel, financiën, scholing enz.
  • Integraal Huisvestingsplan (IHP).

De besturen stellen voor om eerst een compacte onderzoeksperiode tot 1 oktober 2018 in te gaan om te verkennen op welke wijze de samenwerking het beste vormgegeven kan worden.

 

Annemiek Koppejan, bestuurder KOW
Jan Aarts, bestuurder a.i. Onze Wijs
Gerard Langeraert, bestuurder a.i. Archipel scholen

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!