Kinderopvang Walcheren

Hoera! 20 jaar Kinderopvang Walcheren

5 oktober 2020

“Mooie kinderjaren gaan een leven lang mee. Kinderopvang Walcheren mag daar elke dag aan bijdragen door kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden en hen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Dat is prachtig werk. Er is ontzettend veel veranderd in de afgelopen twintig jaar. Als organisatie zijn we sterk gegroeid en veel professioneler geworden. Eén ding is hetzelfde gebleven: de betrokkenheid naar de kinderen toe is nog altijd even groot,” vertelt Annemiek Koppejan, directeur-bestuurder.

 

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bevindt zich op het hoogste niveau in vijfentwintig jaar. Dat laat de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) zien. Dat geldt ook voor Kinderopvang Walcheren.

Stappen vooruit

Annemiek: “Allerlei ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben hiertoe bijgedragen. Zo hebben we stappen vooruit gezet in de professionaliteit van de kinderopvang en de medewerkers. Met bijvoorbeeld de EHBO-eis en de introductie van de pedagogisch beleidsmedewerker en -coach. Er is een veiligheids- en gezondheidsbeleid en er worden eisen gesteld aan de groepsgrootte en het beroepskracht-kindratio. Een andere belangrijke ontwikkeling van de laatste tien jaar is de samenwerking van KOW met de basisscholen bij de ontwikkeling naar integrale kindcentra. Veel peutergroepen en buitenschoolse opvanglocaties (BSO) zijn inmiddels onderdeel van een kindcentrum waarbij we samen met de school werken aan een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen. Al deze ontwikkelingen samen zorgen voor een steeds hoger kwaliteitsniveau.”

Trots!

“De hoge kwaliteit wordt voor een groot deel bepaald door onze medewerkers. Echt trots ben ik dan ook op al onze medewerkers die zich elke dag met veel bevlogenheid inzetten voor de kinderen die naar de kinderopvang gaan. Zij zijn goud waard!” besluit Annemiek.

 

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!