Kinderopvang Walcheren

KOW start met ‘Gezonde Kinderopvang’

8 juni 2021

KOW gaat voor gezond! Als startsein brengt Latoya, onze coach Gezonde Kinderopvang, deze week pakketten met bijzondere fruitsoorten naar de zes locaties die deze week starten met de training ‘Een gezonde start’.

KOW is toch al jarenlang bezig met gezonde voeding en bewegen. Wat verandert er nu?

“Dat klopt. Er is binnen KOW al heel lang aandacht voor gezondheid. Gelukkig maar. Zo is het eten en drinken dat we aanbieden, gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum. Verschillende locaties hebben een moestuin, waar de kinderen zelf groente en fruit verbouwen. Ook hebben we aandacht voor bewegen, buitenspelen, zonbescherming en ga zo maar door. Toch zijn we van mening dat er altijd wel iets te verbeteren valt. Daarom gaan we meer structureel werken aan een gezonde leefstijl van kinderen én de deskundigheid van onze medewerkers hierover. En dan gaat het ook niet alleen om gezonde voeding en bewegen. Binnen het programma ‘Gezonde Kinderopvang’* komen tal van onderwerpen aan de orde, van mediaopvoeding en hygiëne tot zonbescherming en fysieke veiligheid.”

Waarom is de focus op gezond zo belangrijk?

“Elk kind verdient een gezonde start. Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd op het kinderdagverblijf, de peutergroep of BSO door. Wij vinden het belangrijk dat ze hier gezond opgroeien en gezonde gewoonten aanleren. Daar hebben ze hun leven lang profijt van. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ongezond gedrag op jonge leeftijd ook op latere leeftijd tot gezondheidsproblemen kan leiden. Het aanleren van gezond gedrag kan dan ook het beste zo jong mogelijk beginnen. Ze zeggen niet voor niets: jong geleerd is oud gedaan.”

Hoe ga je dit verder uitrollen binnen KOW?

“Als coach ‘Gezonde Kinderopvang’ ben ik het aanspreekpunt over gezonde leefstijl. Ik ga ook alle pedagogisch medewerkers van KOW de training ‘Een gezonde start’ geven. De animo hiervoor was groot; heel leuk om te merken. Uiteraard kan niet iedereen tegelijk de training volgen. Deze week starten we met de eerste 45 medewerkers. Zij werken op zes verschillende locaties:

  • peutergroep en BSO Boemerang;
  • BSO De Sprong;
  • peutergroep en BSO Kameleon;
  • kinderdagverblijf en BSO Tuimelaar;
  • BSO Zandbank;
  • peutergroep en BSO Ons Speelhuis.

Tijdens de training gaan we eerst in op de leefstijl van de medewerkers zelf. Zo maken we hen bewust van hun rol en voorbeeldfunctie. Daarna volgt de interactie met kinderen over een gezonde leefstijl en de interactie met ouders hierover. Elk kwartaal is er een nieuwe groep aan de beurt. Binnen drie jaar hebben dan alle medewerkers de training gevolgd. Omdat het best een tijdje duurt voordat we de hele organisatie rond zijn, delen we ook tussentijds adviezen en tips over gezondheid met de medewerkers. In 2021 gaan we vooral in op de thema’s gezonde voeding en bewegen. Zo worden we stapje voor stapje steeds gezonder!”

 

* Het programma Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (afdeling Gezond Leven) en het Voedingscentrum. Ga voor meer informatie naar: www.gezondekinderopvang.nl.

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!