KOW en het coronavirus

De overheid heeft besloten dat kinderopvangcentra van 16 maart tot en met 28 april 2020 dichtgaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Alle locaties van Kinderopvang Walcheren zijn dus gesloten. We begrijpen dat je veel vragen hebt. Op deze pagina vind je meer informatie.

 

KOW Journaal

Wij vinden het enorm belangrijk om in verbinding te blijven met de kinderen die nu plotseling niet meer bij ons komen leren, spelen en genieten. Daarom brengen wij het KOW Journaal! Iedere werkdag plaatsen we een nieuwe aflevering op ons YouTube-kanaal.

Kinderopvang Walcheren

Jaarverslag 2018

Terugblik op het jaar 2018

Het jaar 2018 ligt achter ons. Ook in 2018 wilde Kinderopvang Walcheren (KOW) meer klanten aan zich binden.

 

De aanhoudende groei van de economie zorgde ervoor dat meer (werkende) ouders hun kind naar de opvang brachten. Met name het aantal plaatsingen op de kinderdagverblijven steeg sterk. Deze stijging is in lijn met een belangrijk strategisch doel van KOW, namelijk: groei. Een groei die noodzakelijk is om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Bekijk het jaarverslag 2018:

  • Bekijk een bladerbare versie van het jaarverslag.
  • Download het jaarverslag in PDF.

Zie hieronder enkele hoogtepunten uit 2018:

Zwem BSO

 

Sinds januari 2018 biedt Kinderopvang Walcheren, in samenwerking met Optisport Vrijburgbad, zwemles onder BSO-tijd aan voor kinderen vanaf vijf jaar. De zwemlessen zijn zowel voor kinderen die naar een BSO van KOW gaan als voor kinderen die (nog) niet naar de BSO gaan. Gekwalificeerde en enthousiaste instructeurs van het Vrijburgbad verzorgen de zwemlessen in kleine groepjes. Onze pedagogisch medewerker is tijdens de zwemles aanwezig. Ouders en kinderen zijn erg positief over de Zwem BSO. In november 2018 zijn alle kinderen geslaagd voor hun A-diploma en gaan ze verder voor B.

Warme maaltijden

 

Na een geslaagde pilot op een aantal locaties bieden wij vanaf 1 januari 2018 verse warme maaltijden aan op een groot aantal locaties. De leverancier zorgt voor een gevarieerd menu met verse producten. Het assortiment verandert voortdurend en is samengesteld door diëtisten, die gespecialiseerd zijn in kindervoeding. Er kan met verschillende diëten rekening worden gehouden. De porties worden aangepast op de voedingsbehoeften van de leeftijdscategorie. In 2019 zullen wij het aanbod warme maaltijden verder uitbreiden.

Wet IKK

 

In 2018 zijn we bezig geweest met de implementatie van de veranderingen die de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ons voorschrijft. Zo is er binnen KOW meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en het verhogen van de kwaliteit op de babygroep door specifieke opleiding van pedagogisch medewerkers. Verder hebben alle kinderen een mentor gekregen en worden de pedagogisch medewerkers voortaan bij de dagelijkse werkzaamheden gecoacht door een pedagogisch beleidsmedewerker.

Ruilen en extra opvang

 

Vanwege de werkdruk van de medewerkers op de groepen is in 2018 het aanvragen van extra opvang en ruilen gecentraliseerd. Het eerste halfjaar is er veel tijd besteed aan het onder de aandacht brengen en uitleggen van de regels. Na een evaluatie zijn we met leden van de ouderwerkgroepen in gesprek gegaan om samen een aantal verbeteringen te benoemen.

BSO’s nóg aantrekkelijker

 

BSO-impuls 1.0 heeft dit jaar plaatsgevonden: een project om de BSO’s te versterken en uitdagender te maken voor kinderen. Er is met name stilgestaan bij visie, het medewerkersprofiel, de ruimtes en professionaliteit. De eerste fase van BSO-impuls is afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van BSO-impuls 1.0 zal in 2019 BSO-impuls 2.0 gaan starten. Er wordt dan voortgeborduurd op de input van BSO-impuls 1.0.

Inkomsten en kosten

 

Er is sprake van een stijging van de netto-omzet in 2018 ten opzichte van 2017. De omzetstijging is met name gerealiseerd door een stijging van de afgenomen uren en deels door de doorgevoerde prijsstijging. De kosten zijn in 2018 ook gestegen, met name door het ziekteverzuim. Hierdoor is het boekjaar 2018 uiteindelijk negatief afgesloten.

Digitaal dashboard

 

In 2018 is er een digitaal dashboard ontwikkeld, waarmee de directie en het management dagelijks en real-time inzicht hebben in de bezettings-, personeels- en financiële gegevens van iedere locatie en opvangvorm. Verder wordt er sinds 2018 gewerkt met een rolling-forecast per kwartaal. Op deze manier is er sneller en beter inzicht in de resultaatontwikkeling van KOW en kan er gerichter bijgestuurd worden daar waar mogelijk.

Deskundigheid medewerkers

 

KOW heeft afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het bevorderen van deskundigheid en blijft dit de komende jaren doen. In 2018 is een tweede lichting van acht medewerkers gestart met de éénjarige opleiding ‘Pedagogisch Educatief Professional’. Daarnaast zijn vier medewerkers aan de HZ University of Applied Sciences gestart met de nieuwe tweejarige deeltijd HBO (associate degree) opleiding ‘Pedagogisch Professional Kind en Educatie’.

kinderopvang, gastouderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep

AVG

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gegaan. Daarom heeft KOW in 2018 verschillende acties ondernomen. Zo zijn het privacybeleid, het privacyreglement en de privacyverklaring aangepast en is er een procedure melding datalekken opgesteld. Om medewerkers bewust te maken van de nieuwe wet is er meerdere malen aandacht aan dit onderwerp besteed in de interne nieuwsbrief en zijn alle documenten op intranet geplaatst.