Kinderopvang Walcheren

Ouderbetrokkenheid

Denk mee met KOW

We vinden de mening van ouders enorm belangrijk. Zo weten wij wat er leeft bij klanten. Dit helpt ons om onze dienstverlening continu te verbeteren.

Heb je een tip, klacht of compliment?

Op de locaties van Kinderopvang Walcheren liggen tipkaarten. Schrijf jouw tip, klacht of compliment erop en stuur de kaart naar ons op. Je kunt ook mailen naar info@skow.nl.

Het uiten van een klacht kan bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang.

Via de folder Klachtenbehandeling bij KOW worden de stappen beschreven die je als klant kunt ondernemen om je klacht te bespreken en kenbaar te maken. De folder tref je via de volgende link: Klachtenbehandeling bij KOW. Deze folder is onderdeel van de klachtenprocedure van KOW. De volledige klachtenprocedure van Kinderopvang Walcheren tref je via de volgende link: Klachtenprocedure Kinderopvang Walcheren. Indien gewenst kan je een klacht kenbaar maken via het online klachtenformulier.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Elk jaar vragen we aan alle klanten van KOW om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Dit is voor KOW een belangrijk instrument om erachter te komen welke tips, verbeterpunten en complimenten ouders aan ons geven. Verder sturen we vragenlijsten naar nieuwe klanten en klanten die weggaan. Ook met deze tips en opmerkingen gaan we aan de slag.

Er zijn tal van mogelijkheden om als klant gevraagd en ongevraagd je mening te geven. Maak hier gebruik van. Zo houden we de kwaliteit hoog.

Ouderwerkgroep

Wist je dat vrijwel elke locatie een ouderwerkgroep (OWG) heeft? Een ouderwerkgroep is een belangrijke schakel tussen de pedagogisch medewerkers en de klanten van een locatie. De ouderwerkgroep adviseert onder meer over het pedagogisch beleid van de locatie. Daarnaast helpt de OWG meestal bij het organiseren van ouderavonden of vieringen, zoals een Sinterklaasviering, voorleesontbijt of feest op de locatie.

 

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een ouderwerkgroep? Vraag ernaar bij de pedagogisch medewerkers.

Cliëntenraad

Circa 4 keer per jaar komt de cliëntenraad bij elkaar. De cliëntenraad, die bestaat uit klanten van KOW, vergadert met de directeur-bestuurder van KOW. Tijdens deze overleggen komen allerlei zaken aan de orde. Denk aan de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken, het strategisch en pedagogisch beleid en het dienstenpakket van KOW. Op deze manier hebben klanten direct invloed op het beleid van KOW.

 

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd terecht bij de cliëntenraad via het e-mailadres: clientenraad@skow.nl. Als je lid wilt worden van de cliëntenraad, kun je dat ook via dit e-mailadres laten weten.