Kinderopvang Walcheren

Veranderingen peutergroep vanaf 2020

Vanaf januari 2020 gaan de peutergroepen van Kinderopvang Walcheren 4 uur per dagdeel open.

Waarom deze verandering?

 

Op de peutergroep stimuleren we op een speelse manier de ontwikkeling van de kinderen. Zo bereiden we ze voor op de basisschool. Sommige peuters hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van taal of op sociaal-emotioneel vlak. Zij krijgen dan van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit houdt in dat zij extra uren naar de peutergroep komen en dat hun ontwikkeling extra gestimuleerd wordt. Alle peutergroepmedewerkers van Kinderopvang Walcheren zijn opgeleid in VVE.

 

De overheid heeft besloten dat kinderen van 2,5 jaar met een VVE-indicatie in 2020 recht hebben op 16 uur peutergroep per week. Hierdoor kan de ontwikkeling van deze peuters optimaal gestimuleerd worden. Om aan 16 uur per week te komen, is in overleg met de Walcherse gemeenten besloten dat peutergroepen voortaan 4 uur per dagdeel opengaan. Dit geldt voor kinderen met een VVE-indicatie, maar ook voor kinderen die dat niet hebben. Op de peutergroepen zitten immers kinderen met en zonder VVE-indicatie samen in een groep. Doordat de peutergroep in 2020 4 uur per dagdeel duurt, kunnen we nóg meer tijd aan de kinderen besteden. Ook hebben de kinderen hierdoor alle tijd om met elkaar te spelen en van elkaar te leren.

Wat zijn de gevolgen van deze verandering?

Kinderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, boterhammenbrigade

Openingstijden

 

Omdat de peutergroepen vanaf 2020 4 uur per dagdeel open zijn, wijzigen de openingstijden. Op onze website kun je een peutergroep zoeken en de nieuwe openingstijden vinden. Nu de kinderen langer komen, passen we het programma zo aan dat het leuk en uitdagend blijft voor de kinderen.

Kinderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, boterhammenbrigade

Openingsdagen

 

De peutergroepen ABS, Boemerang, Speelpoort, Zeebinken, Ons Speelhuis, Windorgel, Zeehelden, Zeerovers en Peuterpret gaan meer of andere dagen open.

Kinderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, gastouderopvang

Kosten

 

De verandering naar 4 uur peutergroep per dagdeel betekent niet automatisch dat je meer gaat betalen. Dit komt omdat de overheid meer gaat meebetalen. Hoeveel je exact gaat betalen, hangt af van je inkomen. Vanaf 1 november 2019 kun je met de KOW Rekentool uitrekenen hoeveel de peutergroep je volgend jaar kost. Om je alvast een indicatie te geven, vind je hieronder enkele prijsvoorbeelden.

Andere financiering voor VVE

 

Een belangrijke verandering is dat Walcherse gemeenten hebben besloten dat de financiering van de peutergroep voor kinderen met een VVE-indicatie verandert. Ouders van kinderen met een VVE-indicatie betalen niet langer allemaal hetzelfde standaard bedrag. Vanaf 2020 zijn de kosten die zij moeten betalen afhankelijk van hun inkomen, net zoals ouders met een kind zonder VVE-indicatie. Ouders van kinderen met een VVE-indicatie hoeven alleen de eerste 2 dagen te betalen. De derde en vierde dag zijn gratis.

 

Als jij en je partner allebei werken en/of een erkende opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen, kun je voor de peutergroep kinderopvangtoeslag aanvragen van de Belastingdienst. Als je geen recht op kinderopvangtoeslag hebt, betaal je een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!