KOW en het coronavirus

Sinds 11 mei 2020 zijn de peutergroepen, kinderdagverblijven en gastouders weer open. De BSO’s sluiten aan op het schoolrooster en zijn daarom gedeeltelijk open.

Inmiddels is bekend dat de BSO’s vanaf 8 juni 2020 weer volledig open gaan. Vanaf dat moment stoppen ook de noodopvang en de financiële compensatie van de Rijksoverheid. We gaan dan dus terug naar de normale situatie, uiteraard rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.

We begrijpen dat je veel vragen hebt. Op deze pagina vind je meer informatie.

Kinderopvang Walcheren

KOW ontvangt certificaat ‘Samen werken aan kwaliteit 2019’

15 mei 2020

Deze week hebben wij het certificaat ‘Samen werken aan kwaliteit 2019’ ontvangen van de Geschillencommissie Kinderopvang. Daar zijn we trots op!

 

Dit kwaliteitscertificaat laat zien dat wij bij ontevredenheid of een probleem er samen met de ouder/verzorger uit komen. Vaak helpt een goed gesprek om de situatie te bespreken en samen te kijken naar een oplossing. De klacht hoeft dan niet te worden voorgelegd aan de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang.

 

Complimenten, tips en klachten. De mening van ouders vinden wij belangrijk. Het helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. Als organisatie willen we graag weten wat er leeft en hoe de opvang van je kind(eren) nog beter kan. Daarom liggen er tipkaarten bij alle locaties. Schrijf je tip of compliment op de kaart en stuur deze naar ons op. Je kunt ook ons online klachtenformulier invullen of mailen naar info@skow.nl. Zie meer informatie op deze pagina.