Spelregels super flexibele opvang

Met een contract voor super flexibele opvang kan door de ouder kort van tevoren, op wisselende dagen en uren, opvang worden aangevraagd. Voor deze contractvorm gelden de volgende voorwaarden:

 • De minimale afname is 22 uur per maand (3 uur aaneengesloten per keer). De start- en eindtijd van de super flexibele opvang worden afgerond op een kwartier, met een starttijd op het hele uur, het halve uur, kwart over of kwart voor.
 • Super flexibele opvang aanvragen kan vanaf 3 maanden tot 2 werkdagen vóór de betreffende datum via Konnect.
 • Een aanvraag binnen 48 uur voor de betreffende opvangdag moet tijdens openingstijden telefonisch bij een pedagogisch medewerker van de locatie worden gedaan. Een kind kan komen als er plaats is op de groep en als er geen extra pedagogisch medewerker hoeft te worden ingezet.
 • Opvang is gegarandeerd als deze eerder dan 2 werkdagen (voor 18.00 uur) is aangevraagd, onder de voorwaarde dat de grootte van de groepsruimte en het beroepskrachtkindratio dit toelaten. Er mogen maximaal 3 pedagogisch medewerkers op een groep staan. Dit is ter beoordeling van KOW.
 • Indien een kind eerder gebracht of later gehaald wordt, registreert de pedagogisch medewerker deze uren.
 • Per kalenderkwartaal wordt bijgehouden of het totaal aantal uur boven de contracturen komt. Deze extra uren worden bij de ouder in rekening gebracht, zodra de contracturen van het betreffende kwartaal verbruikt zijn. De ouder ontvangt hiervoor een aanvullende factuur.
 • Voor uren boven de contracturen betaalt de ouder het tarief van de super flexibele opvang.
 • Contracturen die niet binnen een kwartaal opgenomen worden, vervallen.
 • Wanneer de ouder gedurende 2 kwartalen opeenvolgend 10 uur of meer boven de contracturen komt, wordt het aantal basisuren van het super flexibel contract van de ouder opgehoogd tot dit aantal uur.
 • Annuleren van de aangevraagde opvang kan tot 2 werkdagen (voor 18.00 uur) voor de betreffende datum. Annuleringen kunnen via Konnect worden doorgegeven. Bij het annuleren binnen 2 werkdagen voor de betreffende datum worden de uren op de voorraad contracturen in mindering gebracht. Indien de contracturen al zijn verbruikt, worden de (extra) uren bij de ouder in rekening gebracht. Ruilen is niet mogelijk.
 • Het is niet mogelijk om een super flexibel contract te combineren met een andere contractvorm.
 • Ophalen of brengen van een kind kan niet tussen 11.15 en 12.30 uur.