Op deze pagina vind je de spelregels over het ruilen van opvangdagen. Wil je een opvangdag ruilen? Klik dan op onderstaande knop.

De spelregels

 • Je kunt zelf je kind afmelden via het ouderportaal Konnect. Als dit niet lukt, kan de pedagogisch medewerker van de groep jouw kind ook afmelden.
 • Ruilen kan alleen als er plaats is op de groep en er geen extra pedagogisch medewerker hoeft te worden ingezet.
 • Je kunt bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang maximaal 8 keer per jaar ruilen, ongeacht het aantal dagen dat je opvang afneemt. Voor de peutergroep is dit maximaal 4 keer per jaar. Indien de opvang later in het jaar start of eerder stopt, wordt het aantal ruilbeurten naar rato berekend.
 • Als je een dag waarop jouw kind niet naar de opvang is geweest wilt inhalen, dan kan dit binnen 3 maanden vanaf de dag dat je kind niet is geweest.
 • Indien je een opvangdag eerder af wilt nemen dan gepland, geldt een termijn van maximaal 1 maand.
 • Ruilaanvragen worden circa 12 dagen van tevoren behandeld.
 • Wijzigen of annuleren van een nog niet verwerkte ruilaanvraag kan via een extra-opvangcoördinator (extraopvang@skow.nl).
 • Wijzigen van een verwerkte ruildag is niet mogelijk. Als een verwerkte ruiling geannuleerd wordt, vervalt de ruildag en kan deze niet opnieuw geruild worden.
 • Je dient bij de aanvraag aan te geven welke dag je wilt ruilen.
 • Je kunt alleen reguliere contractdagen ruilen.
 • Ruilen is alleen mogelijk binnen dezelfde opvangvorm, voor hetzelfde kind en bij gelijke voorwaarden.
 • Indien een dag niet kan worden ingehaald, wordt dit niet gecompenseerd.
 • Na de einddatum van het contract worden er geen ruildagen ingepland.
 • Feestdagen en de jaarlijkse studie(mid)dag van KOW kunnen niet worden gecompenseerd op andere dagen.
 • Voor het ruilen geldt:
  • bij het kinderdagverblijf kunnen dagen tegen dagen geruild worden en dagdelen tegen dagdelen. Indien een dag tegen een dagdeel wordt geruild, vervalt het restant van de uren.
  • bij de peutergroep kunnen dagdelen tegen dagdelen geruild worden.
  • bij de buitenschoolse opvang kan geruild worden naar een product met hetzelfde of minder aantal uur. In het laatste geval vervallen de overige uren. Het is niet mogelijk om een deel van een dag te ruilen en de rest bij te betalen.