Op deze pagina vind je de spelregels over het ruilen van opvangdagen. Wil je een opvangdag ruilen? Klik dan op onderstaande knop.

Spelregels afmelden

 • Als je je kind voor onderstaande tijd afmeldt via Konnect wordt er ruiltegoed opgebouwd:
  • Op het kinderdagverblijf en de peutergroep: vóór 09.00 uur op de betreffende dag;
  • Op de VSO en BSO: vóór de starttijd van de opvang op de betreffende dag.
 • Je kan alleen alle uren die je kind op die dag komt afmelden. Het is niet mogelijk om losse uren af te melden.
 • Voorschoolse opvang en naschoolse opvang kunnen wel apart afgemeld worden.
 • Als de opvangdag is afgemeld, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Als je per ongeluk je kind hebt afgemeld, kun je contact opnemen met de extra-opvangcoördinator van KOW via extraopvang@skow.nl.

Spelregels ruilen

 • Ruilen kan alleen als er plaats is op de groep en er geen extra pedagogisch medewerker hoeft te worden ingezet. Dit is ter beoordeling van KOW. Door de toenemende vraag naar kinderopvang zitten veel locaties vol. Daardoor kunnen we niet garanderen dat we aan de ruilvraag kunnen voldoen.
 • Je kunt inhaaldagen alleen aanvragen via Konnect.
 • Je kunt dagen en dagdelen ruilen.
 • Als een dag(deel) geruild wordt tegen een dag(deel) met minder uur, vervalt het restant van de uren.
 • Het is mogelijk meerdere ruilingen in te zetten op 1 dag of om een deel te ruilen en de rest bij te betalen.
 • Als je een dag waarop je kind niet naar de opvang is geweest wil inhalen, dan kan dit binnen 3 maanden vanaf de dag dat het kind niet is geweest.
 • Indien je een opvangdag eerder af wil nemen dan gepland, geldt een termijn van maximaal 1 maand.
 • Ruilaanvragen worden circa 12 dagen van tevoren behandeld.
 • Binnen 15 minuten kun je de aangevraagde ruildag nog annuleren via Konnect.
 • Indien een ruildag nog niet verwerkt is, kan je deze annuleren door te mailen naar extraopvang@skow.nl. Wijzigen van een verwerkte ruildag is niet mogelijk. Als een verwerkte ruiling geannuleerd wordt, vervalt het ruiltegoed.
 • Je kunt alleen reguliere contractdagen inzetten om te ruilen.
 • Ruilen is alleen mogelijk binnen dezelfde opvangvorm, voor hetzelfde kind en bij gelijke voorwaarden.
 • Indien een dag niet kan worden ingehaald, wordt dit niet gecompenseerd.
 • Voor het inzetten van een ruildag geldt dat het alleen mogelijk is om op dezelfde dag 1 dagdeel peutergroep en 1 dagdeel kinderdagverblijf af te nemen, als je zelf zorgt voor vervoer van de peutergroep naar het kinderdagverblijf én dat het kind geluncht heeft voor de start van de middagopvang.
 • De laatste vaste contractdag wordt gezien als einddatum van de opvang. Het is daarna niet meer mogelijk om nog ruildagen in te zetten.
 • Feestdagen en de jaarlijkse studiedag van KOW kunnen niet worden gecompenseerd op andere dagen.