Houd rekening met het volgende:

 • De minimale afname voor het kinderdagverblijf is 3 uur aaneengesloten per keer.
 • De minimale afname voor zowel de voorschoolse- als de naschoolse opvang is 1 uur per keer. Tijdens schoolvakanties en studiedagen geldt op de BSO een minimale afname van 3 uur aaneengesloten per keer.
 • De gewenste opvang kan uiterlijk 14 dagen van tevoren, vóór 09.00 uur ’s ochtends, worden aangevraagd via het ouderportaal Konnect.
 • De start- en eindtijd van de flexibele opvang worden afgerond op een kwartier, met een starttijd op het hele uur, het halve uur, kwart over of kwart voor.
 • Voor het kinderdagverblijf geldt: je kind kan niet tussen 11.15 en 12.30 uur gebracht of gehaald worden in verband met het behouden van de rust op de groep tijdens het middageten.
 • Het aanvragen van flexibele opvang kan niet eerder dan 2 maanden van tevoren.
 • Het wijzigen of annuleren van de aangevraagde opvang kan tot 14 dagen voor de betreffende datum. Bij het annuleren binnen 14 dagen voor de betreffende datum worden de uren op de voorraad contracturen in mindering gebracht. Indien de contracturen al zijn verbruikt, worden de (extra) uren bij de ouder in rekening gebracht. Ruilen is niet mogelijk.
 • Bij een flexibel contract kan niet altijd een plaats gegarandeerd worden. Hoeveel kinderen er kunnen komen, hangt onder meer af van de grootte van de groepsruimte en het beroepskrachtkindratio. Bij het kinderdagverblijf mogen er maximaal 3 pedagogisch medewerkers op een groep staan.

Afname van meer of minder uren

 • Indien jouw kind eerder gebracht of later gehaald wordt, registreert de pedagogisch medewerker deze uren.
 • Wanneer je bij de aanvraag van een opvangdag de contracturen van het kwartaal overschrijdt, komt je kind voor deze aanvraag op de reservelijst te staan. Als alle aanvragen voor flexibele opvang zijn ingeroosterd, hoor je of deze uren kunnen worden gehonoreerd. Hiervoor geldt de standaardtermijn van 14 dagen van tevoren. Voor de BSO geldt dat voor de zomervakantie een uitzondering wordt gemaakt, omdat er dan meestal meer uren per dag afgenomen worden.
 • Per kalenderkwartaal wordt bijgehouden of het totaal aantal uur boven de contracturen komt. Deze extra uren worden gefactureerd zodra de contracturen van het betreffende kwartaal verbruikt zijn. Je ontvangt hiervoor een aanvullende factuur. Vergeet niet om over deze uren ook kinderopvangtoeslag aan te vragen.
 • Voor uren boven de contracturen betaal je het tarief van de flexibele opvang. Dit geldt ook als naast het flexibele contract een vast contract is afgesloten.
 • Contracturen die niet binnen een kwartaal opgenomen worden vervallen.
 • Wanneer je gedurende 2 kwartalen opeenvolgend 10 uur of meer boven de contracturen komt, wordt het aantal basisuren van je flexibele contract opgehoogd tot dit aantal uur.