Spelregels flexibele opvang – Kinderdagverblijf

Met het flexibele contract kan opvang worden afgenomen op wisselende dagen en uren. Voor deze contractvorm gelden de volgende voorwaarden:

 • De minimale afname is 22 uur per maand (3 uur aaneengesloten per keer). De start- en eindtijd van de flexibele opvang worden afgerond op een kwartier, met een starttijd op het hele uur, het halve uur, kwart over of kwart voor.
 • Flexibele opvang aanvragen kan vanaf 3 maanden tot 1 werkdag vóór de betreffende datum via Konnect. We adviseren om de opvang vóór de 1e van de maand aan te vragen voor de maand daarna, want dan kunnen we de personeelsroosters nog aanpassen op de hoeveelheid aanvragen (als dit past binnen de groepsruimte en het beroepskrachtkindratio).
  Voorbeeld: als een ouder vóór 1 oktober opvang aanvraagt voor de maand november, dan passen we het personeelsrooster aan op de aanvraag. Aanvragen die in oktober of november binnenkomen voor november, worden alleen goedgekeurd als het past binnen de personele bezetting.
 • Bij een flexibel contract kan niet altijd een plaats worden gegarandeerd. Hoeveel kinderen kunnen komen, hangt onder meer af van de grootte van de groepsruimte en het beroepskrachtkindratio. Er mogen maximaal 3 pedagogisch medewerkers op een groep staan. Dit is ter beoordeling van KOW.
 • Indien een kind eerder wordt gebracht of later wordt gehaald, registreert de pedagogisch medewerker deze uren.
 • Wanneer een ouder bij de aanvraag van een opvangdag de contracturen van het kwartaal overschrijdt, komt het kind voor deze aanvraag op de reservelijst te staan. De ouder hoort circa 12 dagen voor de betreffende opvangdag of deze uren kunnen worden gehonoreerd.
 • Per kalenderkwartaal wordt bijgehouden of het totaal aantal uur boven de contracturen komt. Deze extra uren worden aan de ouder in rekening gebracht zodra de contracturen van het betreffende kwartaal zijn verbruikt. De ouder ontvangt hiervoor een aanvullende factuur.
 • Voor uren boven de contracturen betaalt de ouder het tarief van de flexibele opvang. Dit geldt ook als naast het flexibele contract een vast contract is afgesloten.
 • Contracturen die niet binnen een kalenderkwartaal opgenomen worden, vervallen.
 • Wanneer de ouder gedurende 2 kwartalen opeenvolgend 10 uur of meer boven de contracturen komt, wordt het aantal basisuren van het flexibel contract van de ouder opgehoogd tot dit aantal uur.
 • Binnen 15 minuten kun je de aangevraagde opvangaanvraag nog annuleren via Konnect.
 • Indien een opvangaanvraag nog niet verwerkt is, kan de ouder deze annuleren door te mailen naar extraopvang@skow.nl.
 • Als een opvangaanvraag al verwerkt is, kan deze uiterlijk 62 dagen voor de betreffende datum alsnog geannuleerd worden via Konnect. Bij een annulering binnen 62 dagen worden de uren op de voorraad contracturen in mindering gebracht. Indien de contracturen al zijn verbruikt, worden de (extra) uren bij de ouder in rekening gebracht. Ruilen is niet mogelijk.
 • Ophalen of brengen van een kind kan niet tussen 11.15 en 12.30 uur.

 

Spelregels flexibel contract – Buitenschoolse opvang

Deze contractvorm houdt in dat gedurende een kalenderjaar op wisselende dagen gebruik kan worden gemaakt van BSO. Zowel voor als na schooltijd. Deze contractvorm is beperkt beschikbaar en wordt niet op alle KOW-locaties aangeboden. Voor deze contractvorm gelden de volgende voorwaarden:

 • De minimale afname van flexibele naschoolse opvang is 12 uur per maand.
 • Bij de aanvraag voor flexibele opvang kan een ouder kiezen voor de afname van een dag of dagdeel. De tijden verschillen per type dag:
 • Tijdens schooldagen kan een ouder kiezen voor:
  • Reguliere eindtijd school – 17.30 uur
  • Reguliere eindtijd school – 18.00 uur
  • Reguliere eindtijd school – 14.30 uur (als een school op woensdag of vrijdag alleen ’s ochtends open is)
 • Tijdens schoolvakanties kan een ouder kiezen voor:
  • 08.00 – 17.30 uur
  • 08.00 – 18.00 uur
  • 08.00 – 13.00 uur
  • 13.00 – 17.30 uur
  • 13.00 – 18.00 uur
 • Als de school de hele dag dicht is vanwege een studiedag of vrije uren kan een ouder kiezen voor:
  • 08.00 – 17.30 uur
  • 08.00 – 18.00 uur
  • 08.00 – reguliere eindtijd school
 • Als de school ’s middags dicht is vanwege een studiemiddag of vrije uren kan een ouder kiezen voor:
  • Incidentele eindtijd school – 17.30 uur
  • Incidentele eindtijd school – 18.00 uur
 • De minimale afname voor voorschoolse opvang is 4 uur per maand.
  • De reguliere starttijd van voorschoolse opvang is 07.30 uur.
  • Op sommige locaties wordt er vervroegde opvang vanaf 07.00 uur aangeboden. Tijdens schoolweken is de eindtijd van de voorschoolse opvang gelijk aan de starttijd van school. Tijdens vakantieweken en studiedagen is de eindtijd van de voorschoolse opvang 08.00 uur.
 • Met een flexibel naschools contract kan ook voorschoolse opvang worden aangevraagd.
 • Met een flexibel voorschools opvangcontract kan geen naschoolse opvang worden aangevraagd.
 • Flexibele opvang aanvragen kan vanaf 3 maanden tot 1 werkdag vóór de betreffende datum via Konnect. We adviseren om de opvang vóór de 1e van de maand aan te vragen voor de maand daarna, want dan kunnen we de personeelsroosters nog aanpassen op de hoeveelheid aanvragen (als dit past binnen de groepsruimte en het beroepskrachtkindratio).
  Voorbeeld: als een ouder vóór 1 oktober opvang aanvraagt voor de maand november, dan passen we het personeelsrooster aan op de aanvraag. Aanvragen die in oktober of november binnenkomen voor november, worden alleen goedgekeurd als het past binnen de personele bezetting.
 • Bij een flexibel contract kan niet altijd een plaats worden gegarandeerd. Hoeveel kinderen er kunnen komen, hangt onder meer af van de grootte van de groepsruimte en het beroepskrachtkindratio. Dit is ter beoordeling van KOW.
 • Indien een kind eerder gebracht of later gehaald wordt, registreert de pedagogisch medewerker deze uren.
 • Wanneer de ouder bij de aanvraag van een opvangdag de contracturen van het kwartaal overschrijdt, komt het kind voor deze aanvraag op de reservelijst te staan. De ouder hoort circa 12 dagen voor de betreffende opvangdag of deze uren kunnen worden gehonoreerd. Voor de zomervakantie wordt een uitzondering gemaakt, omdat er dan meer uren per dag worden afgenomen.
 • Per kalenderkwartaal wordt bijgehouden of het totaal aantal uur boven de contracturen komt. Deze extra uren worden aan de ouder in rekening gebracht, zodra de contracturen van het betreffende kalenderkwartaal zijn verbruikt. De ouder ontvangt hiervoor een aanvullende factuur.
 • Voor uren boven de contracturen betaalt de ouder het tarief van de flexibele opvang. Dit geldt ook als naast het flexibele contract een vast contract is afgesloten.
 • Contracturen die niet binnen een kwartaal worden opgenomen, vervallen.
 • Het flexibele contract kan niet worden gecombineerd met het vakantie-/studiedagencontract.
 • Wanneer de ouder gedurende 2 kwartalen opeenvolgend 10 uur of meer boven de contracturen komt, wordt het aantal basisuren van het flexibel contract van de ouder opgehoogd tot dit aantal uur.
 • Binnen 15 minuten kun je de aangevraagde opvangaanvraag nog annuleren via Konnect.
 • Indien een opvangaanvraag nog niet verwerkt is, kan de ouder deze annuleren door te mailen naar extraopvang@skow.nl.
 • Als een opvangaanvraag voor naschoolse opvang al verwerkt is, kan deze uiterlijk 62 dagen voor de betreffende datum alsnog geannuleerd worden via Konnect (voor voorschoolse opvang moet hiervoor gemaild worden naar extraopvang@skow.nl). Bij een annulering binnen 62 dagen worden de uren op de voorraad contracturen in mindering gebracht. Indien de contracturen al zijn verbruikt, worden de (extra) uren bij de ouder in rekening gebracht. Ruilen is niet mogelijk.