Kinderopvang Walcheren

Pedagogisch beleid

De 4 pedagogische doelen van KOW

Hoe stimuleren we de ontwikkeling van kinderen? Hoe zorgen we voor een veilige opvang? En welke normen en waarden vinden wij belangrijk? Het staat allemaal beschreven in het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Walcheren.

 

In het plan staan 4 pedagogische doelen centraal:

1. Fysieke en emotionele veiligheid

Op de groep bieden wij kinderen een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Wij vinden het bieden van veiligheid belangrijk omdat het bijdraagt aan het welbevinden van het kind, waardoor kinderen zich kunnen gaan ontwikkelen. Door veilig en schoon speelmateriaal, het hanteren van een actief veilig- en gezondheidsbeleid en het aanbieden van gezonde voeding bieden we kinderen een fysiek veilige omgeving.

2. Persoonlijke competentie

Wij stellen kinderen in de gelegenheid op allerlei manieren in allerlei situaties te leren. Het gaat om persoonlijke eigenschappen als zelfvertrouwen, zelfstandigheid, veerkracht, samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit en cognitieve en taalvaardigheden. Hierdoor zijn kinderen in staat om allerlei problemen goed aan te pakken en zich goed aan te passen aan (veranderende) situaties. Op deze manier krijgen kinderen de gelegenheid te zijn wie ze willen zijn.

3. Sociale competentie

Bij het ontdekken van de wereld komen kinderen veel anderen tegen. Door in de groep te communiceren met anderen, te onderhandelen, te spelen, te kibbelen, het weer goed te maken en samen te werken, ontwikkelen zij de sociale competenties die zij nodig hebben om als volwassene hun pad door de wereld te kunnen vervolgen.

4. Normen & waarden

Naarmate kinderen opgroeien wordt hun leefwereld groter. Vanuit het gezin met haar eigen cultuur (gewoontes, regels en afspraken) maken zij de stap naar het kinderdagverblijf of de peutergroep. Daar maken zij kennis met regels en gewoontes van de groep, maar ook met die van andere kinderen. Later wordt die wereld nog verder uitgebreid met school, clubs, sport en BSO. Door andere gewoontes en culturen te kennen, leren we kinderen zich te verplaatsen in anderen en begrip te krijgen voor verschillende manieren van leven. Onze pedagogisch medewerkers hebben daarin een voorbeeldfunctie door informatie en uitleg te geven aan de kinderen en aan elkaar. Door te benoemen en te bespreken, gaan kinderen de wereld om hen heen begrijpen en maken zij de cultuur eigen. Wij dragen waarden en normen aan kinderen over, waardoor kinderen zich de cultuur eigen maken van de samenleving waarin zij opgroeien.

 

Pedagogisch werkplan

Elke locatie werkt met een pedagogisch werkplan. In dit werkplan staat beschreven hoe de pedagogische basisdoelen in de praktijk wordt vormgegeven en waarom dat op deze manier gebeurt. Daarnaast geeft het pedagogisch werkplan richting aan het werk van de pedagogisch medewerkers. Het werkplan is geschreven om inzicht te geven aan ouders over de opvang van hun kind.

Meer weten?

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!