Aan de rand van Middelburg, in de woonwijk Stromenwijk, ligt BSO+ Kano. Deze buitenschoolse opvang Plus is onderdeel van integraal kindcentrum (IKC) Het Schor en is gevestigd in basisschool voor speciaal onderwijs Het Springtij. Ook scholen voor speciaal onderwijs Keurhove en de Klimopschool zijn onderdeel van het IKC. De Middelburgse BSO+ heeft 2 groepen: Kano en Vlot.

Meer dan een BSO

Een BSO+ is voor kinderen van 4 tot 13 jaar met een (lichte) hulpvraag. We bieden hen een laagdrempelige vorm van behandeling, in een fijne omgeving waar kinderen zich ontwikkelen en succeservaringen opdoen. Dit voorkomt vaak ernstigere problemen en intensievere hulp op de lange termijn.

Behandelgroep

De BSO+ is een behandelgroep waar kinderen na schooltijd terechtkunnen om te werken aan hun leerdoelen. Het grote voordeel van deze behandeling is dat kinderen in een groep samen zijn. Zo kunnen ze hun nieuwe sociale vaardigheden direct oefenen met andere kinderen.

Contact met Juvent

Als je denkt dat de BSO+ iets voor jouw kind is, kun je contact opnemen met Juvent. Voor de behandeling is een jeugdhulpbeschikking nodig van de gemeente. Juvent kan je hierover meer informatie geven.

De + staat voor kleine groepsgrootte, persoonlijke begeleiding, structuur, 1-op-1 momenten, samenwerking en één vast contactpersoon.
Charlotte Koorevaar, Vestigingsmanager

Charlotte Koorevaar

Vestigingsmanager

ckoorevaar@skow.nl
Bijzonderheden locatie:
  • Speciaal voor kinderen met een (lichte) hulpvraag
  • Voor kinderen van 4 tot 13 jaar
  • Samenwerking met Juvent
  • In basisschool voor speciaal onderwijs Het Springtij