Kinderopvang Walcheren

Ouderwerkgroepen en cliëntenraad

Denk mee met KOW

Veel enthousiaste en betrokken ouders van KOW denken actief met ons mee in een ouderwerkgroep of de overkoepelende cliëntenraad. Dit waarderen we enorm. Zo kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren. Wellicht ook iets voor jou?

 

Ouderwerkgroepen

Wist je dat vrijwel elke locatie een ouderwerkgroep (OWG) heeft, die over locatiespecifieke zaken adviseert? Een ouderwerkgroep bestaat uit ouders die meedenken over het reilen en zeilen van de opvanglocatie van hun kind(eren). Ze adviseren bijvoorbeeld over het pedagogisch beleid, de openingstijden of de inrichting van een locatie. Daarnaast helpt de ouderwerkgroep meestal bij het organiseren van ouderavonden of vieringen, zoals een Sinterklaasviering, voorleesontbijt of feest op de locatie. De ouderwerkgroepleden vergaderen ongeveer 4 keer per jaar met de vestigingsmanager of locatiecoördinator van de locatie.

 

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een ouderwerkgroep? Onze pedagogisch medewerkers vertellen je er graag meer over.

De ene ouder adviseert graag over het pedagogische beleid van de opvanglocatie. De andere ouder wil juist een helpende hand bieden door slingers op te hangen en lekkere hapjes te verzorgen bij vieringen. Beide ouders kunnen we in een ouderwerkgroep goed gebruiken!

Elisa Kuipers, regiomanager

Cliëntenraad

Naast de ouderwerkgroepen heeft KOW een centrale cliëntenraad, die KOW over organisatiebrede zaken adviseert. Deze bestaat eveneens uit ouders. De cliëntenraad vertegenwoordigt -namens de ouderwerkgroepen- de belangen van klanten van KOW.

 

Circa 4 keer per jaar vergadert de cliëntenraad met de directeur-bestuurder van KOW. Tijdens deze overleggen komen allerlei zaken aan de orde. Denk aan de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken, het strategisch en pedagogisch beleid en het dienstenpakket van KOW. Op deze manier hebben klanten direct invloed op het beleid van KOW.

 

Heb je een vraag of opmerking voor de cliëntenraad? Of wil je zelf lid worden? Je kunt de cliëntenraad bereiken via het volgende e-mailadres: clientenraad@skow.nl.

De volgende ouders zijn momenteel lid van de cliëntenraad (v.l.n.r):

  • Richard van Rhijn
  • Gerrie van Kerkhoven
  • Michel Wiersma
  • Daniëlle van Oosten
  • Niels Wattel
  • Leonoor van Gilst (voorzitter)

De cliëntenraad geeft KOW gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen. Door vooraf met KOW mee te denken over ontwikkelingen, kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van alle ouders goed behartigd worden. Nu en in de toekomst.

Leonoor van Gilst, voorzitter cliëntenraad

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!