Kinderopvang Walcheren

Peutergroep met de Bijbel

Peutergroep

Vind je het belangrijk dat je kind bij de peutergroep de Bijbelse normen en waarden meekrijgt, net zoals thuis? Neem dan eens een kijkje bij onze peutergroepen met de Bijbel.

 

Kinderopvang Walcheren heeft 4 peutergroepen met de Bijbel:

Wat is het verschil met andere peutergroepen?

Bij de peutergroep met de Bijbel:

  • hebben alle pedagogisch medewerkers een christelijke levensovertuiging;
  • beginnen en eindigen we met gebed;
  • horen de kinderen de verhalen uit de Bijbel;
  • zingen we ook christelijke kinderliedjes;
  • werken we met de methode Doe meer met Bas. Dit is een erkend programma voor voor-en vroegschoolse educatie (VVE) dat is met name gemaakt voor christelijke groepen. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold én gediplomeerd voor deze methode;
  • staan de christelijke feestdagen centraal, waarbij er aandacht is voor de oorspronkelijke Bijbelse betekenis. Er komen bijvoorbeeld geen kerstbomen of paashazen in het peuterlokaal;
  • hebben we een doorgaande lijn met christelijke basisscholen.

Samen spelen, ontmoeten en ontwikkelen in een vertrouwde omgeving: een goede voorbereiding op de basisschool.

Jan Willem Nieuwenhuyzen, directeur Herman Faukeliusschool

Lekker spelen en leren

Een ochtend op de peutergroep ziet er ongeveer als volgt uit:

08.45 – 09.00 uur

De kinderen komen binnen en mogen lekker gaan spelen.

09.00 – 09.30 uur

We starten in een kring met gebed en liedjes. We vertellen een Bijbelverhaal en leggen uit welke activiteit we samen gaan doen. Eventueel vieren we de verjaardag van een kind. Ook zingen we liedjes.

09.30 – 10.30 uur

We bieden een activiteit aan, buiten of aan de grote tafel. Bijvoorbeeld knutselen, puzzelen of een spel. De activiteiten zijn er op gericht de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren.

10.30 – 10.45 uur

Al het speelgoed wordt opgeruimd en alle peuters gaan naar de wc.

10.45 – 11.15 uur

We zitten in de kring en eten en drinken iets. We vertellen een themaverhaal van Bas of lezen voor uit een prentenboek en praten daarover met de kinderen. Ook zingen we weer enkele liedjes.

11.15 uur

We sluiten de ochtend af met een danklied.

11.15 – 11.45 uur

We gaan buitenspelen of doen een activiteit binnen.

11.30 – 11.45 uur

Je kunt je kind weer ophalen. Wij vertellen je graag hoe de ochtend is verlopen.