Kinderopvang Walcheren

Peutergroep met de Bijbel

Peutergroep

Vind je het belangrijk dat je kind bij de peutergroep de Bijbelse normen en waarden meekrijgt, net zoals thuis? Neem dan eens een kijkje bij onze peutergroepen met de Bijbel.

 

Kinderopvang Walcheren heeft 4 peutergroepen met de Bijbel:

Wat is het verschil met andere peutergroepen?

Bij de peutergroep met de Bijbel:

  • hebben alle pedagogisch medewerkers een christelijke levensovertuiging;
  • beginnen en eindigen we met gebed;
  • horen de kinderen de verhalen uit de Bijbel;
  • zingen we ook christelijke kinderliedjes;
  • werken we met de methode Doe meer met Bas. Dit is een erkend programma voor voor-en vroegschoolse educatie (VVE) dat is met name gemaakt voor christelijke groepen. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold én gediplomeerd voor deze methode;
  • staan de christelijke feestdagen centraal, waarbij er aandacht is voor de oorspronkelijke Bijbelse betekenis;
  • hebben we een doorgaande lijn met christelijke basisscholen.

Samen spelen, ontmoeten en ontwikkelen in een vertrouwde omgeving: een goede voorbereiding op de basisschool.

Jan Willem Nieuwenhuyzen, directeur Herman Faukeliusschool

Lekker spelen en leren

Een ochtend op de peutergroep ziet er ongeveer als volgt uit:

 

8.15 – 8.30 uur

De kinderen komen binnen en gaan gelijk lekker spelen. Als ouder kun je gezellig meespelen en vervolgens afscheid nemen. Ook is er ruimte voor een eventuele overdracht tussen jou en de pedagogisch medewerkers.

8.30 – 9.15 uur

De kinderen mogen vrij spelen. We bieden meestal ook een kleine kring aan waarbij er met een klein groepje kinderen een boek wordt gelezen of bekeken.

9.15 – 9.30 uur

We gaan in een grote kring zitten. We bidden met elkaar voor deze nieuwe dag, zingen liederen, lezen een Bijbelverhaal en eten fruit.

9.45 uur

De kinderen gaan plassen of worden verschoond en we trekken onze jassen aan.

10.00 – 10.30 uur

We gaan buitenspelen of bewegen in de gymzaal.

10.30 uur

We gaan weer in de grote kring zitten. We eten en drinken met elkaar. Als er iemand jarig is, vieren we de verjaardag van het kind. We laten de kinderen iets zien of vertellen iets over het thema waarover gewerkt wordt.

10.45 uur

We bieden aan de grote tafel een activiteit aan over het thema of een Bijbelverhaal. Dit kan een spel zijn of een creatieve opdracht waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen gestimuleerd worden. Dit doen we in kleine groepjes en wisselen we af met vrij spelen.

11.30 – 11.45 uur

We ruimen met elkaar het speelgoed op.

11.45 – 12.15 uur

Eerst zingen we met elkaar het danklied. Daarna spelen we aan 2 tafels. Bijvoorbeeld: klei spelen, kralen rijgen, bouwen met constructiemateriaal, een kleurplaat kleuren, een boek lezen, een plaat met elkaar bekijken of een spel spelen. Hierbij kijken we naar de ontwikkelingsbehoefte van een kind.

 

Tijdens het spelen kun je je kind weer ophalen. Wij vertellen je graag hoe de ochtend is verlopen.

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!