Kinderopvang Walcheren

De kracht van samen

15 oktober 2021

Veel BSO’s van Kinderopvang Walcheren zijn in of dichtbij een basisschool gevestigd. Wat zijn daarvan de voordelen en hoe ziet die samenwerking eruit? Elisa Kuipers, manager kinderopvang bij KOW, vertelt erover.

 

“Veel kinderen vinden het prettig dat de BSO in of dichtbij een basisschool gevestigd, want ze blijven na schooltijd in hun vertrouwde omgeving. Ze kennen het gebouw, het schoolplein, de leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Dit geeft, vooral de kinderen die net op school zitten, een veilig gevoel”, legt Elisa uit. “Soms is het niet mogelijk om een BSO in of dichtbij een school te vestigen. Bijvoorbeeld als er in de school geen ruimte is. Ook dan is er contact tussen de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers. Bijvoorbeeld over welke kinderen opgehaald moeten worden voor de BSO.”

Mooie voorbeelden

De manier waarop samengewerkt wordt, verschilt per school. Daar waar mogelijk, werkt KOW met scholen samen in kindcentra. “Als manager kinderopvang zie ik mooie voorbeelden van samenwerking voorbijkomen”, zegt Elisa. “Zo sluit de BSO vaak aan bij de methodes die de school gebruikt. Bijvoorbeeld het pestprotocol of de Kanjertraining over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Die eenduidigheid is erg prettig voor kinderen.”

 

“Ook worden er op de BSO dezelfde gedragsregels gehanteerd als op school. Bijvoorbeeld: in de gang lopen we rustig. Wel zo duidelijk voor de kinderen. Soms zijn er zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van een kind. In dat geval overleggen de leerkrachten en pedagogisch medewerkers, met toestemming van ouders, hoe ze het kind goed kunnen begeleiden. Juist dan is het erg belangrijk dat zowel op school als op de BSO dezelfde gedragsregels gelden, zodat het kind weet wat er van hem wordt verwacht.”

Bekend gezicht

Soms is de samenwerking tussen basisscholen en BSO’s heel praktisch van aard. Elisa: “Zo komt het voor dat er onderling speelgoed en andere spullen worden uitgewisseld. En als het schoolplein verbouwd wordt, denken we vaak samen na over de inrichting van het plein. Ook worden onze pedagogisch medewerkers soms ingezet als pleinwacht tijdens de lunchpauzes van de leerkrachten. Allemaal mooie voorbeelden van hoe je samen verder komt.”

Hetzelfde doel

“Kortom, de samenwerking ziet er op elke school weer anders uit. Maar altijd staat hetzelfde doel centraal: kinderen het beste bieden. Daarin vinden we elkaar.”

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!