Laagdrempelig

Vind jouw kind het moeilijk om vriendschap te sluiten of om met emoties om te gaan? Heeft jouw kind een laag zelfbeeld door bijvoorbeeld pestgedrag of faalangst? Of heeft hij of zij meer behoefte aan structuur door ADHD, autisme of een licht verstandelijke beperking? Wellicht is de BSO+ iets voor hem of haar.

Een BSO+ is voor kinderen van 4 tot 13 jaar met een (lichte) hulpvraag. Samen met Juvent bieden we hen een laagdrempelige vorm van behandeling, in een fijne omgeving waar kinderen zich ontwikkelen en succeservaringen opdoen. Dit voorkomt vaak ernstigere problemen en intensievere hulp op de lange termijn.

Wat kun je verwachten op de BSO+?

De BSO+ is een behandelgroep waar kinderen na schooltijd terechtkunnen om te werken aan hun leerdoelen. Het grote voordeel van deze behandeling is dat kinderen in een groep samen zijn. Zo kunnen ze hun nieuwe sociale vaardigheden direct oefenen met andere kinderen.

Veilig gevoel

Structuur is het sleutelwoord van de BSO+. Dat is heel bewust, want voorspelbaarheid geeft kinderen een veilig gevoel. Op een planbord geven we het dagprogramma weer. Zo weten de kinderen wat ze kunnen verwachten.

Samen en één-op-één

Elke middag staan er bij de BSO+ uitdagende groepsactiviteiten op het programma. Daarnaast is er volop tijd voor één-op-één-momenten. Zo werken we samen met de kinderen aan hun leerdoelen. Bij de BSO+ kijken we vooral wat je kind al goed kan en wat zijn of haar kwaliteiten zijn. Om dit vervolgens uit te breiden en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Iets voor jouw kind?

Als je denkt dat de BSO+ iets voor jouw kind is, kun je contact opnemen met Juvent. Voor de behandeling is een jeugdhulpbeschikking nodig van de gemeente. Juvent kan je hierover meer informatie geven.

De + staat voor

  • kleine groepsgrootte
  • persoonlijke begeleiding
  • nauw contact met ouders
  • structuur
  • groepsactiviteiten afgewisseld met één-op-één-momenten
  • plezier en ontspanning
  • nieuwe (sociale) vaardigheden leren in een veilige omgeving
  • twee vaste HBO-geschoolde pedagogisch medewerkers op de groep
  • één vast contactpersoon (mentor)

We doen het samen

“Ieder kind en elk leerdoel is anders; daar houden we rekening mee. Stel dat een kind het moeilijk vindt om met emoties om te gaan, dan gaan we daarmee aan de slag. Bijvoorbeeld door emotiekaarten te bespreken, rollenspellen te spelen of knutselwerkjes over emoties te maken. Daarnaast maken we leermomenten van de dingen die op de groep gebeuren. Bijvoorbeeld door een kind tijdens het buitenspelen naar andere kinderen te laten kijken en te vragen welke emotie hij ziet. Het kan ook een leerdoel zijn om goed om te gaan met boosheid. In dat geval leren we trucjes aan, zoals een rustig plekje zoeken of iets in je handen nemen. Als het goed gaat, dan benoemen en belonen we dat. Lukt het een keer niet? Dan bespreken we hoe we er samen voor gaan zorgen dat het de volgende keer wel lukt.”

Tamara Meijers, pedagogisch medewerker plus