Kinderopvang Walcheren

Voor het eerst een Zomerschool (Zomer IKC) voor kinderen in Middelburg

8 juli 2020

Op 16 juli opent de Zomerschool in Middelburg haar deuren, georganiseerd door de schoolbesturen Archipel, Prisma en Onze Wijs, in samenwerking met Kinderopvang Walcheren. Dankzij een succesvolle werving hebben we een sterk zomerschoolteam kunnen samenstellen bestaande uit een directeur, zes leerkrachten, zes onderwijsassistenten en twee pedagogisch medewerkers. Samen zullen zij zo’n 150 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar gedurende ruim drie weken begeleiden.

 

De voorbereiding is door de directeur en de projectleider van RPCZ gestart, in goed overleg met de manager van Kinderopvang Walcheren. Het team heeft met elkaar kennis gemaakt en ideeën rondom het thema ‘groeien’ uitgewisseld. Het kabinet heeft € 244 miljoen uitgetrokken als extra ondersteuning voor leerlingen die vanwege de coronacrisis niet optimaal hebben kunnen profiteren van het thuisonderwijs. Hieruit is een subsidie toegekend voor de zomerschool in Middelburg. In totaal nemen kinderen van 11 scholen deel aan deze Zomerschool.

Hoe ziet het onderwijs op een zomerschool eruit?

Het team van de Zomerschool verzorgt levensecht leren. Dit is een concept van leren waarbij het leerproces van kinderen heel bewust ondersteund wordt door middel van praktijk- en ervaringsgericht onderwijs. Hiermee stellen we de kinderen in staat om het geleerde te verbinden aan hun eigen dagelijks leven. De lesstof wordt hiermee betekenisvol(ler) voor de kinderen. Door de inzet van levensecht leren kunnen kinderen de koppeling tussen school en de wereld maken (achtergrondkennis). En natuurlijk wordt gedurende de dag ook ruimte gemaakt voor bewegend en spelend leren, creatieve vakken, technologie en burgerschap. Deze lessen worden mede verzorgd door gastdocenten van o.a. de UCR en met ‘werkbezoeken’.

Welke opbrengsten mag je verwachten

Kinderen werken gedurende ruim drie weken op een plezierige en uitdagende wijze aan hun eigen leerdoelen. Daarbij worden zij ondersteund door het team van de Zomerschool in de brede school Palet, locatie Leeuwenburch.

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!