Een kindcentrum in de toekomst

Wellicht heb je gezien dat het pand van kinderdagverblijf Polderpret te koop staat. Het is de bedoeling om op termijn naar basisschool Oleanderhof en archipelschool ’t Vierschip te verhuizen om op beide plekken een kindcentrum te worden. In een kindcentrum zit onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak. Oleanderhof en ’t Vierschip hebben allebei al een peutergroep en buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderopvang Walcheren in school.

Eén veilige en vertrouwde plek

Als het pand verkocht wordt én op beide scholen een goede plek voor 0- tot 4-jarigen gecreëerd is, verhuist kinderdagverblijf Polderpret naar beide scholen. Dit past bij de gedeelde visie van de drie partijen om, waar het kan, samen op te trekken in een kindcentrum. Zo ontstaat er voor kinderen één veilige en vertrouwde plek. Bovendien zijn de lijntjes tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten korter als ze in hetzelfde gebouw werken. Dat komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. Daarnaast is het handig voor ouders dat zij alle faciliteiten in één gebouw kunnen vinden.

Verandert er iets concreet? Dan informeren we klanten hierover.