Wat moet ik doen?

Met flexibele opvang kun je de opvang beter afstemmen op je eigen situatie en de behoefte van je kind. Volg onderstaande stappen om flexibele opvang aan te vragen.

Let op: gaat jouw kind naar de locatie Schatduikers? Dan zit je als ouder in de pilot van het nieuwe ouderportaal Konnect. Aanvragen gaat dan nét iets anders.
> Hier lees je hoe je dat doet 

 • Login op Mijn KOW (doe dit via je browser, deze functie zit niet in de mobiele app).
 • Ga links in het menu naar ‘Opvang’.
 • De opvangkalender verschijnt. Klik op de dag waarvoor je opvang wilt aanvragen en klik dan op ‘Flexibele opvang’.
 • Er verschijnt een inschrijfformulier. Vul deze in:
  • Kies de gewenste dag en opvanglocatie.
  • Kies het juiste opvangproduct, passend bij jouw contract: ‘flexibele opvang’, ‘super flexibele uren KDV’ of ‘Vakantie- en studiedagen BSO’ en geef aan wanneer je jouw kind wilt brengen en ophalen.
  • Houd rekening met de openingstijden en de haal- en brengtijden van jouw locatie.
  • Controleer de ingevulde gegevens en bevestig de aanvraag.

Een extra-opvangcoördinator van Kinderopvang Walcheren gaat met jouw verzoek aan de slag. In het geval van flexibele opvang of een vakantie- en studiedagencontract weet je uiterlijk 14 dagen voor de aangevraagde opvangdag of je kind wel of niet kan komen. Bij superflex zijn dit 2 werkdagen. Als er plek is, zie je dit terug in de opvangkalender in Mijn KOW. Er staat dan ‘geaccepteerd’. Is er geen plek, dan ontvang je een e-mail.

Aangevraagde opvang wijzigen of annuleren?

Voor flexibele opvang en opvang tijdens vakantie- en studiedagen geldt: wijzigen of annuleren van de ingevulde uren kan tot 14 dagen voor de betreffende datum. Stuur hiervoor een mail naar extraopvang@skow.nl. Het is niet voldoende om af te melden in het ouderportaal, omdat de uren dan nog in het systeem staan en van je voorraad af gaan.

Spelregels

Aan een contract voor (super) flexibele opvang en een vakantie- en studiedagencontract zijn spelregels verbonden. Zoals de minimale afname of wanneer je de opvang uiterlijk aan moet vragen. We hebben ze allemaal voor je op een rij gezet:

Veelgestelde vragen over (super) flexibele opvang

 • Hoe weet ik wanneer mijn (super) flexibele uren op zijn?

  Je dient dit zelf bij te houden. Je kunt in de kalender in Mijn KOW zien dat de uren op zijn als bij de laatst aangevraagde opvangdag(en) staat ‘Flex uren overschrijden contract’. Voor deze uren krijg je een aanvullende factuur.
  Per kalenderkwartaal wordt bijgehouden of het totaal aantal uur boven de contracturen komt. Deze extra uren worden bij je in rekening gebracht zodra de contracturen van het betreffende kwartaal zijn verbruikt.
 • Kan ik mijn (super) flexibele uren ophogen via Mijn KOW?

  Ga in Mijn KOW naar het tabblad ‘Opvang’. Klik op ‘Overeenkomsten’ (via desbetreffende kind) en op ‘Uitbreiding van opvang’. Je komt dan bij het uitbreidingsformulier. Vink vervolgens standaard de maandag aan en zet bij de toelichting het juiste aantal flexibele uren per maand.

 • Kan ik mijn (super) flexibele uren verminderen/verlagen?

  Ga in Mijn KOW naar het tabblad ‘Opvang’. Je kunt via ‘(Deel)opzegging’ de uren verlagen. Houd rekening met één maand opzegtermijn conform de Algemene Voorwaarden. Geef bij de toelichting het nieuwe aantal flexibele uren per maand aan. De minimale afname bij het kinderdagverblijf is 22 uur per maand. Voor de buitenschoolse opvang is dat 7 uur per maand en bij de voorschoolse opvang 4 uur per maand.

 • Tot hoe lang van tevoren kan ik mijn opvang nog annuleren/wijzigen?

  Voor klanten met een flexibel contract of vakantie-/studiedagencontract geldt:
  wijzigen of annuleren van de ingevulde uren kan tot 14 dagen voor de betreffende datum. Stuur hiervoor een mail naar extraopvang@skow.nl. Alleen afmelden via het ouderportaal is niet voldoende, omdat de uren dan nog in het systeem blijven staan.

  Bij annuleren binnen 14 dagen gaan de uren van de contracturen af of worden ze in rekening gebracht. Ruilen is niet mogelijk.

  Voor klanten met een super flexibel contract geldt:
  wijzigen of annuleren van de aangevraagde opvang kan tot 2 werkdagen (voor 18.00 uur) voor de betreffende datum. Wijzigingen en annuleringen moeten via de e-mail worden doorgegeven aan de locatie (superflex@skow.nl). Alleen afmelden via het ouderportaal is niet voldoende, omdat de uren dan nog in het systeem blijven staan.

  Bij het annuleren binnen 2 werkdagen voor de betreffende datum worden de uren op de voorraad contracturen in mindering gebracht. Indien de contracturen al zijn verbruikt, worden de (extra) uren in rekening gebracht. Ruilen is niet mogelijk.

 • Vanaf hoe lang van tevoren kan ik (super) flexibele opvang aanvragen?

  Aanvragen van flexibele opvang kan niet eerder dan 2 maanden van tevoren. Super flexibele opvang aanvragen kan vanaf 3 maanden voor de opvangdatum.
 • Wanneer weet of hoor ik of mijn kind kan komen na een aanvraag voor opvang via Mijn KOW?

  Voor een flexibel contract, super flexibel contract of vakantie-/studiedagencontract geldt:
  log in bij Mijn KOW (www.mijnkow.nl). Klik op het tabblad ‘opvang’. Bij de status van de verzoeken zie je of je verzoek nog in behandeling is of inmiddels is geaccepteerd of afgewezen. Indien het verzoek wordt afgewezen, ontvang je een e-mail. Is je verzoek geaccepteerd? Dan kun je de ingeplande opvang terugzien in de opvangkalender van Mijn KOW of de ouderapp.

Veelgestelde vragen over opvang tijdens vakantie- en studiedagen

 • Hoe moeten klanten met een standaard- of schoolwekencontract opvang tijdens studiedagen van school aanvragen?

  Een studiedag is een vooraf door de school vastgestelde en naar ouders en KOW gecommuniceerde studiedag. De school moet dit minstens één maand van tevoren gecommuniceerd hebben.

  Voor klanten met een standaard- of schoolwekencontract geldt:

  • Als de studiedag van school op een vaste contractdag valt, dan gaan we ervan uit dat je kind naar de BSO komt. Op een vaste contractdag kost dit niets extra. Als je kind niet komt, meld je kind dan tijdig af.
  • Als de studiedag niet op een vaste contractdag valt, dan kun je extra opvang aanvragen. Je kunt hiervoor een ruildag inzetten of extra opvang tegen betaling aanvragen.
 • Hoe moeten klanten met een standaard- of schoolwekencontract opvang tijdens vakantiedagen regelen?

  Onder vakantieweken verstaan we 12 schoolvakantieweken, zoals benoemd in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden van Kinderopvang Walcheren.

  Voor klanten met een standaardcontract geldt:

  • Op vaste contractdagen gaan we ervan uit dat je kind naar de BSO komt. Kom je zoon of dochter niet? Meld dan tijdig af.
  • Als je je kind een dag extra wil brengen tijdens de vakantie, dan kun je extra opvang aanvragen. Je kunt hiervoor een ruildag inzetten of extra opvang tegen betaling aanvragen.

  Voor klanten met een schoolwekencontract geldt:

  • Opvang tijdens vakantieweken zit niet in je contract. Als je je kind wel een keer wil brengen tijdens de vakantie, dan kun je opvang aanvragen. Je kunt hiervoor een ruildag inzetten of extra opvang tegen betaling aanvragen. Je kunt een ruildag inzetten voor een product met hetzelfde of minder aantal uren. In het laatste geval vervallen de overige uren. Het is niet mogelijk om een deel van een dag te ruilen en de rest bij te betalen.
 • Hoe moeten klanten met een standaard- of schoolwekencontract opvang tijdens vrije uren/dagen van school aanvragen?

  Met vrije uren/dagen van school worden uren bedoeld waarop leerlingen vrij zijn, doordat de school incidenteel (eerder) vrij is. Bijvoorbeeld een extra vrije dag voor of na een vakantie, een brugdag of op Goede Vrijdag. Of dat de school eerder vrij is vanwege bijvoorbeeld een viering, sportdag of schoolreis. Dat de school incidenteel vrij is, dient door school minstens één maand van tevoren naar ouders en KOW gecommuniceerd te zijn.

  Voor een standaard- en schoolwekencontract geldt: 

  • Als de vrije uren op een vaste contractdag vallen, dan gaan we ervan uit dat je kind naar de BSO komt. Op een vaste contractdag kost dit niets extra. Als je kind niet komt, meld je kind dan tijdig af.
  • Als de vrije uren niet op een vaste contractdag vallen, dan kun je extra opvang aanvragen. Je kunt hiervoor een ruildag inzetten of extra opvang tegen betaling aanvragen.

Kom je er niet uit?

Je mag onze extra-opvangcoördinatoren altijd bellen of mailen voor hulp of advies. Ze zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar op 0118 – 61 79 49 (tussen 09.00 en 12.00 uur).