Meedenken met KOW

Veel enthousiaste en betrokken ouders van KOW denken actief met ons mee in een ouderwerkgroep of de cliëntenraad. Dit waarderen we enorm, want zo kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren. Hieronder leggen we het verschil tussen de twee uit.

Ouderwerkgroep op locaties

Vrijwel iedere locatie heeft een ouderwerkgroep (OWG) die ongeveer vier keer per jaar samen komt en bestaat uit ouders die met ons meedenken en ons adviseren. Het zijn altijd leuke en gezellige bijeenkomsten, die doorgaans een uurtje tijd in beslag nemen. Er staan vaak verschillende punten op de agenda, zoals: het pedagogisch beleid, de inrichting van een locatie of het organiseren van ouderavonden of een feest voor de kinderen, zoals een Sinterklaasviering of voorleesontbijt.

Ook iets voor jou?

Lijkt de ouderwerkgroep je wel wat? Vraag de pedagogisch medewerkers op jouw locatie gerust om meer informatie. Of kom eens vrijblijvend kijken bij een vergadering.

De ene ouder adviseert graag over het pedagogische beleid. De andere ouder wil juist een helpende hand bieden door lekkere hapjes te verzorgen bij vieringen. Beide ouders kunnen we goed gebruiken!
Elisa Kuipers, manager kinderopvang

Cliëntenraad

Naast de ouderwerkgroepen heeft KOW een centrale cliëntenraad, die KOW over organisatiebrede zaken adviseert. Deze bestaat ook uit ouders. De cliëntenraad vertegenwoordigt -namens de ouderwerkgroepen- de belangen van klanten van KOW. Circa 4 keer per jaar vergadert de cliëntenraad met de directeur-bestuurder van KOW. Tijdens deze overleggen komen allerlei zaken aan de orde. Denk aan de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken, het strategisch en pedagogisch beleid en het dienstenpakket van KOW. Op deze manier hebben klanten direct invloed op het beleid van KOW.

Wie is wie?

De volgende ouders zijn momenteel lid van de cliëntenraad:

  • Daniëlle van Oosten (voorzitter)
  • Jessica Lindenberg
  • Eline Poortvliet
  • Gina Hamers

Heb je een vraag of opmerking voor de cliëntenraad? Of wil je zelf lid worden? Je kunt de cliëntenraad bereiken via het volgende e-mailadres: clientenraad@skow.nl.

De cliëntenraad geeft KOW gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen. Door vooraf met KOW mee te denken over ontwikkelingen, kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van alle ouders goed behartigd worden. Nu en in de toekomst.
Leonoor van Gilst, voorzitter cliëntenraad