Kinderopvang Walcheren

Jaarverslag 2019

Terugblik op het jaar 2019

Het jaar 2019 ligt achter ons. We zijn opnieuw gegroeid, hebben enorm hard gewerkt en organisatorisch zijn er flinke veranderingen doorgevoerd. Dat deze inspanningen aan het eind van het jaar direct positief in de resultaten zichtbaar zijn, is iets waar wij trots op zijn.

Bekijk het jaarverslag 2019:

  • Bekijk een bladerbare versie van het jaarverslag.
  • Download het jaarverslag in PDF.

Zie hieronder enkele hoogtepunten uit 2019:

KOW uitgeroepen tot beste leerbedrijf 2019

 

Kinderopvang Walcheren is uitgeroepen tot beste leerbedrijf 2019 van de provincie Zeeland in de sector Zorg, Welzijn en Sport. De prijs werd uitgereikt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Jaarlijks lopen er veel mbo-studenten stage bij Kinderopvang Walcheren. Volgens SBB is Kinderopvang Walcheren een schoolvoorbeeld voor de branche.

kinderopvang, gastouderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep

Opstarten van het pedagogisch kenniscentrum

 

Kwalitatief goede opvang valt of staat met de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Om de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers in het primair proces te vergroten en te bewaken, zijn per 1 januari 2019 vier pedagogisch beleidsmedewerkers/ coaches aangesteld, als onderdeel van het pedagogisch kenniscentrum. Zij verzorgen ‘coaching on the job’ voor alle pedagogisch medewerkers, sluiten aan bij teamoverleggen en ontwikkelen workshops voor individuele medewerkers of hele teams. 

Tevredenheid onder medewerkers

 

In het vierde kwartaal van 2019 heeft het medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, één van de speerpunten uit het Arbo-beleid. De vragenlijst is ingevuld door 75,3% van de medewerkers. Zij geven het werken bij KOW gemiddeld een 7,3. Ter vergelijking: in 2016 scoorden we een 7,5. En landelijk gezien is een 7,5 het gemiddelde. Na een jaar waarin veel organisatiewijzigingen zijn geweest, zijn we erg tevreden met dit eindcijfer. 

Kinderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, gastouderopvang

Boterhammenbrigade stopt

 

Jarenlang heeft KOW voor basisscholen op Walcheren de tussen-de-middagopvang verzorgd. Op veel basisscholen zijn de afgelopen jaren schooltijden aangepast naar een continurooster. Daarom is op die scholen de tussen-de-middagopvang, de Boterhammenbrigade, beëindigd. Kinderopvang Walcheren heeft ervaren dat op de scholen waar nog wel Boterhammenbrigade wordt aangeboden, het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden om de kinderen tussen de middag te begeleiden. Doordat het aantal kinderen dat overblijft ook nog eens toeneemt, zijn er meer professionals nodig. Dit leidt tot hogere kosten en extra druk op de roosters en de inzetbaarheid van medewerkers. 

Veranderingen bij de peutergroepen

 

De overheid heeft besloten dat kinderen van 2,5 jaar met een VVE-indicatie vanaf 2020 recht hebben op 16 uur peutergroep per week. Hierdoor kan de ontwikkeling van deze peuters optimaal gestimuleerd worden. Om 16 uur per week aan te kunnen bieden, is in overleg met de Walcherse gemeenten besloten dat peutergroepen vanaf 1 januari 2020 vier uur per dagdeel opengaan. Dit geldt voor kinderen met een VVE-indicatie, maar ook voor kinderen die dat niet hebben. In 2019 hebben we alle voorbereidingen getroffen om deze wijziging zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook is opnieuw gekeken naar de dagindeling van de peutergroepen.

Samenwerking met Mondia Scholengroep

 

Steeds meer organisaties zijn op zoek naar manieren om aantrekkelijker te zijn als werkgever. Zo ook Mondia. Daarom sloot de scholengroep in 2019 een speciale kinderopvangovereenkomst met KOW, zodat de medewerkers van leuke voordelen profiteren. Zo kunnen ze rekenen op gegarandeerde opvang bij kinderdagverblijf Bommes in Middelburg en kinderdagverblijf Zandkasteel in Vlissingen. Daarnaast vergoedt Mondia 25 procent van de opvangkosten. Ook kunnen medewerkers hun kind direct na schooltijd ophalen. Mondia Scholengroep is de eerste Walcherse werkgever die voor haar eigen personeel een speciale kinderopvangovereenkomst met KOW sloot.

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!