Kinderopvang Walcheren

Jaarverslag 2017

Terugblik op het jaar 2017

Het afgelopen jaar heeft KOW weer invulling gegeven aan onze missie ‘Partner in Groei’.

 

Partner voor ouders in de opvoeding van kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij zorg en werk kunnen combineren. Partner voor kinderen om hen in veilige en uitdagende locaties te laten spelen, ontwikkelen en genieten. Partner voor medewerkers om zich continu te ontwikkelen, zodat de (pedagogische) kwaliteit van KOW hoog blijft. En partner voor samenwerkingspartners om elkaar te versterken en om samen betere en nieuwe diensten aan te bieden. Dit geldt met name voor basisscholen waarmee we samen Kindcentra ontwikkelen, waarbij steeds meer kinderen van 2 tot en met 12 (of 0 tot en met 12) jaar in een doorlopende ontwikkellijn gestimuleerd en begeleid worden bij het opgroeien.

Bekijk het jaarverslag 2017:

  • Bekijk een bladerbare versie van het jaarverslag.
  • Download het jaarverslag in PDF.

Zie hieronder enkele hoogtepunten uit 2017:

Digitaal ouderportaal Mijn KOW

 

In 2017 is het digitale ouderportaal Mijn KOW geïntroduceerd bij klanten. Doordat pedagogisch medewerkers met regelmaat korte berichtjes en foto’s op Mijn KOW plaatsen, blijven ouders op de hoogte via hun smartphone, tablet of laptop. Ouders kunnen via Mijn KOW eenvoudig hun persoonlijke gegevens aanpassen, opvang uitbreiden, een ander kind inschrijven voor opvang, locatienieuwsbrieven bekijken en belangrijke documenten terugvinden.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

 

De tweede helft van 2017 stond in het teken van de voorbereidingen op de invoering van nieuwe landelijke wetgeving: de Wet IKK. Deze wet beoogt de pedagogische kwaliteit nog verder te verhogen en de regeldruk bij opvangorganisaties te verminderen, waarbij uiteraard het kind centraal staat. Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving hebben we het pedagogisch beleidsplan herschreven en is er een KOW-breed beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld.

gastouderopvang

Deskundigheid medewerkers

 

In 2017 hebben drie managers van KOW en schooldirecteuren gezamenlijk de opleiding ‘Directeur Kindcentrum’ gevolgd. Verder zijn 12 pedagogisch medewerkers van KOW gestart met de opleiding ‘Pedagogisch Educatief Professional’ (PEP). Dit is een certificeringstraject naar niveau 4+ en HBO in Kinderopvang en Onderwijs. De PEP-opleiding is speciaal voor pedagogisch medewerkers en basisschoolleerkrachten die in kindcentra werken.

Harmonisatie peuterspeelzalen

 

Op 1 augustus 2017 zijn de peuterspeelzalen van KOW in de gemeente Veere geharmoniseerd. Dit betekent dat de peuterspeelzalen meer op één lijn gebracht zijn met de kinderdagverblijven. De belangrijkste wijziging in 2017 was de financiering: ouders kunnen nu ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Daarnaast werden de Veerse peuterspeelzalen na de harmonisatie ‘peutergroepen’ genoemd.

Groeiende vraag naar kinderopvang

 

We hebben gemerkt dat door de groei van de arbeidsmarkt en door de stijgende economie de vraag naar kinderopvang is toegenomen. Ook de verhoging van de kinderopvangtoeslag zal hieraan hebben bijgedragen. Op een aantal locaties werd in 2017 de maximale capaciteit benut. Daardoor werd het moeilijker om te ruilen of extra uren af te nemen.

Inkomsten en kosten

 

Er is sprake van een stijging van de netto-omzet in 2017 met 9% ten opzichte van 2016. De omzetstijging is met name gerealiseerd door de opvangvormen buitenschoolse opvang (BSO) en kinderdagverblijf (KDV). De kosten zijn in 2017 ook gestegen, met name door het ziekteverzuim. KOW heeft het jaar 2017 met een licht positief resultaat afgesloten.

Kinderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, gastouderopvang

Lancering nieuwe website KOW

 

In het najaar van 2017 is de nieuwe website van KOW gelanceerd. De website heeft frisse kleuren, mooie foto’s en aansprekende teksten. Alle locaties hebben een aparte pagina met specifieke informatie over en foto’s van de locatie. Geïnteresseerden kunnen een proefberekening maken, een rondleiding aanvragen en direct inschrijven voor opvang.

Verbouwing Centraal Kantoor

 

In april 2017 is de verbouwing van het Centraal Kantoor van KOW gestart. Het gebouw was gedateerd en moest gerenoveerd worden. Gelukkig verliep de verbouwing voorspoedig. Begin 2018 konden alle medewerkers van de ondersteunende diensten in het vernieuwde Centraal Kantoor terecht.

Kinderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, gastouderopvang

Warme maaltijden bij kinderdagverblijf en BSO

 

In 2017 hebben we op meerdere locaties warme maaltijden tussen 17.00 en 18.00 uur aangeboden. Op deze manier maken we de combinatie van werk en gezin een stukje makkelijker voor onze klanten. Zo verloopt de ‘avondspits’ net wat rustiger voor ouders. De maaltijden zijn altijd vers en gezond.